Hyppää sisältöön
Media

Alueidenkäytön kehityskuva vastaa toimintaympäristön muutoksiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2022 11.21
Tiedote

Suomen alueidenkäytöstä laaditaan parhaillaan kehityskuvaa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Alueidenkäytön kehityskuvalla haetaan jatkuvuutta, järjestelmällisyyttä ja vaikuttavuutta alue- ja yhdyskuntarakenteen seurantaan, ennakointiin ja suuntaamiseen. Sidosryhmät antoivat kesällä 2021 tehdyssä kyselyssä tukensa ministeriön ehdotukselle työn käynnistämisestä, ja yhteinen kehittäminen pääsee nyt kunnolla vauhtiin.

Monet yhteiskunnan murrokset edellyttävät alueidenkäytön kehityksen tarkempaa tarkastelua. Vauhdilla etenevä digitalisaatio, vihreä siirtymä ja ekologinen jälleenrakentaminen asettavat mittavia haasteita ja mahdollisuuksia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Laajassa yhteistyössä muodostettava näkemys varmistaa, että viemme yhdessä ja myös kukin omilla toimillamme yhteiskuntaa eteenpäin kestävällä tavalla.

Alueidenkäytön kehityskuva tuottaa ja ylläpitää tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa muutoksista, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumisen, elinkeinojen ja palveluiden sijoittumiseen sekä liikenteeseen. Työssä hahmottuvat mahdolliset ja tavoiteltavat alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityskulut. Yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa määrittelemme kestävyyttä parantavia toimenpiteitä.

Kehityskuvan muodostaminen käyntiin laajasti osallistaen

Yhteinen kehittäminen alkaa touko-kesäkuussa järjestettävissä työpajoissa, joissa tarkoituksena on tunnistaa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeita ja -tavoitteita yhdessä sidosryhmien kanssa.

Työpajat järjestetään 25.5. Helsingissä, 1.6. Jyväskylässä ja 3.6. Oulussa. Työpajoihin voi ilmoittautua kehityskuvatyön verkkosivuilla.

Toinen työpajakierros järjestetään syksyllä 2022. Syksyn työpajoissa on tarkoitus määritellä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistoimenpiteitä.

Ensimmäinen kehityskuva valmistuu keväällä 2023. Kehityskuvatyöstä on tarkoitus tehdä jatkuvaa. Vuosittain seurataan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä keskeisten muuttujien kautta. Joka kolmas vuosi tehdään arvio tulevista muutostekijöistä, joihin kestävän kehityksen kannalta on varauduttava. Tavoitteita, toimia ja ohjauskeinoja päivitetään neljän vuoden välein.

Kehityskuvatyössä hyödynnetään Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet -hankkeessa (PERUS-SKENE) laadittua ajantasaista käsitystä alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista ja niiden kestävyydestä.

Lisätietoja:

Juha Nurmi
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 181
[email protected]

Mika Ristimäki
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 188
[email protected]

Timo Turunen
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 303
[email protected]

Juha Peltomaa
Ryhmäpäällikkö
p. 0295 251 081
[email protected]