Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä laatimaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa

opetus- ja kulttuuriministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2019 13.57
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työssä otetaan huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.

Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta. Uuden ohjelman on määrä valmistua lokakuussa 2020.

Valmistelussa huomioidaan rakennettuun ympäristöön vaikuttavat muutosvoimat, joihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ja kiertotalouteen, väestön ikääntymisen tuomat asuin- ja palvelurakentamisen tarpeet, kaupungistumisesta aiheutuva erilainen aluekehitys sekä rakennuskannan terveellisyyteen liittyvät haasteet.

Myös uudet teknologiat, digitalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti rakennusalaa. Lisäksi suomalainen luonto, kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri kiinnostavat matkailijoita ja toimivat terveyden ja virkistyksen lähteenä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja:

Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 185
Yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö, p. 0295 250 074