Hyppää sisältöön
Media

Ministeriöt vastaavat toimenpiteillä kalanviljelijöiden vetoomukseen

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2022 12.04
Tiedote
Kuva: Pro Kala

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat vastanneet Raisio Oyj:n sekä kalanviljely-yritysten vetoomukseen, jossa ehdotetaan hallinnolle toimenpiteitä kalatalouden ja kalarehutuotannon turvaamiseksi. Tilanne on Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurausta. Vastauksessa esitetään kolme toimenpidettä, joilla pyritään edistämään aiemmin Venäjän markkinoille tuotettujen elävien kirjolohen poikasten jatkokasvatusta kotimaassa.

Raisio Oyj ja useat kalanviljely-yritykset esittivät 25.3.2022 vetoomuksen valtiovarainministeri Annika Saarikolle, (silloiselle) maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karille sekä työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Vetoomuksessa nostetaan esiin erityisesti tarve mahdollistaa Venäjän markkinoille tuotetun elävän poikasen jatkokasvattaminen kotimaassa.

Kalanviljelytoiminta Suomessa vaatii ympäristöluvan, jossa määritetään rehunkäytön ja tuotannon enimmäismäärät. Ympäristönsuojelulaki ei tunnista mahdollisuutta ympäristölupien määräaikaiselle joustamiselle. Tämän vuoksi Venäjälle tuotettujen kalanpoikasten kasvattaminen kotimaassa vaatisi koko olemassa olevan lupakapasiteetin hyödyntämistä, nykyisten ympäristölupien muuttamista tai tilapäisten koetoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämistä. 

Kalanpoikasten jatkokasvattamiseen ruokakalaksi sekä ympäristölupien muutosprosessiin liittyy toiminnanharjoittajille taloudellisia riskejä. Ministeriöt esittävät kolme toimenpidettä, joilla tuetaan jatkokasvattamiseen ryhtyviä yrityksiä sekä parannetaan ympäristölupien muuttamista koskevaa tietopohjaa: 

1. Maa- ja metsätalousministeriö varaa tarvittavan tutkimusrahoituksen ja ohjaa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa siten, että pienpoikasten jatkokasvattamiseen liittyvä mahdollinen koetoiminta vuonna 2022 on mahdollista toteuttaa nopeutetussa aikataulussa yritysten ja Luonnonvarakeskuksen kanssa yhteistyössä.

2. Maa- ja metsätalousministeriö varaa rahoitusta Luonnonvarakeskukselle ja Suomen ympäristökeskukselle hankkeeseen, jossa selvitetään yhteistyössä ympäristölupien muuttamisesta kiinnostuneiden yritysten kanssa edellytyksiä nykyisten lupien kasvatusmäärien kasvattamiselle. Hankkeen avulla tuotetaan tietopohjaa ympäristölupaprosesseihin huomioiden vesien ja meren tilatavoitteet.

3. Yritysten on mahdollista hakea ja saada Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston rahoitusta ympäristölupien muutosprosessiin sekä mahdollisten investointien toteuttamiseen.
Lisäksi on tärkeää etsiä uusille kalanpoikasille uusia markkinoita.  Ministeriöt myös huomioivat vastauksessaan, että hallitus on sitoutunut Kotimaisen kalan edistämisohjelman toimiin.
 

Lisäksi on tärkeää etsiä uusille kalanpoikasille uusia markkinoita. Ministeriöt myös huomioivat vastauksessaan, että hallitus on sitoutunut Kotimaisen kalan edistämisohjelman toimiin.  

Ministeriöiden vastauksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä

Lisätietoja: 

Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö
Neuvotteleva virkamies
p. +358295162411
timo.halonen(at)gov.fi

Johanna Helkimo, ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija
p. +358 295 250 092
johanna.helkimo(at)gov.fi