Hyppää sisältöön
Media

Suomi edistää mertensuojelua YK:n valtamerikonferenssissa

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2022 14.12
Tiedote 427/2022

Yhdistyneiden Kansakuntien valtamerikonferenssi järjestettiin Lissabonissa 27.6 – 1.7.2022. Konferenssissa valtiot esittivät sitoumuksia, joilla edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, erityisesti vedenalaista elämää koskevaa tavoitetta. Suomen valtuuskuntaa johti elinkeinoministeri Mika Lintilä. Mukana olivat myös ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtonen sekä ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.

Konferenssi järjestettiin kriittiseen aikaan maailman pyrkiessä ratkaisemaan aikamme kolmea vakavaa ympäristökriisiä: ilmastonmuutosta, luontokatoa ja ympäristön saastumista. Suomi esitteli konferenssissa yksitoista uutta sitoumusta merten suojelemiseksi, jotka perustuvat pitkälti Suomen kansalliseen merenhoitotyöhön.

Suomen pääpuheenvuoron piti elinkeinoministeri Lintilä. Puheessaan hän painotti sinisen talouden merkitystä talouskasvulle, työllisyydelle ja innovaatioille sekä mertensuojelun merkitystä ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Suomi antoi konferenssiin yksitoista kustannus- ja hyötysitoumusta Itämeren ympäristön tilan parantamiseksi, ministeri Lintilä korosti.

Suomi oli mukana järjestämässä kahta konferenssin virallista sivutapahtumaa, joista toinen koski meriliikenteen päästöjen vähentämistä ja toinen alueellista meriyhteistyötä. Suomi järjesti kestävään meriliikenteeseen ja -logistiikkaan keskittyneen tapahtuman yhdessä Ruotsin, ympäristöjärjestöjen ja meriklusterin yritysten kanssa. Tapahtumassa etsittiin ratkaisuja haasteisiin, joita nopeasti toteutettava vihreä siirtymä merenkulkualalla tuo niin alan toimijoiden kuin sääntelijöiden eteen. Tilaisuuteen osallistui myös Ruotsin kruununprinsessa Victoria. Loppusanat lausui Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n pääsihteeri Kitack Lim.

Alueellista meriyhteistyötä koskevassa tapahtumassa Suomi yhdessä Itämeren suojelukomissio HELCOM:n kanssa esitteli mertensuojelun kokemuksia Itämeren alueelta, missä alueellista yhteistyötä on tehty pidempään ja tiiviimmin kuin missään muualla maailmassa. 

Konferenssissa YK:n jäsenvaltiot valmistelivat myöhemmin vuoden 2022 aikana käytäviä neuvotteluja aavan meren suojelusta. Valtiot valmistelivat myös YK:n puitteissa tehtävää uutta kehystä luontokadon pysäyttämiseksi.

Suomi tukee vahvasti tavoitetta, jonka mukaan valtiot sitoutuisivat suojelemaan 30% maailman merialueista vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Suomi painotti konferenssissa kunnianhimoista sopimusta maailman aavan meren alueiden suojelusta, jota koskevat neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen YK:n merioikeusyleissopimuksen alaisuudessa elokuun 2022 loppuun mennessä. Myös kansainvälinen muovisopimus sai kokouksessa paljon huomiota. Sopimuksen neuvottelut alkavat YK:ssa syksyllä 2022. 

Konferenssi toi yhteen maailman meriasiantuntijat tutkimusmaailmasta, yrityksistä, järjestöistä ja hallinnosta. Osallistujia oli yhteensä noin kymmenen tuhatta. Suomen valtuuskuntaan kuului valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Suomen ympäristökeskus SYKEn sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin virkamiesten lisäksi tutkijoita sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Lisätietoja: ympäristöneuvos Jussi Soramäki, p. +358 40 7541898, valtioneuvoston kanslia, elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7171 ja lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen, p. +358 40 039 9089, ympäristöministeriö