Hyppää sisältöön
Media

Vaarallisia kemikaaleja ei saa viedä kehitysmaihin ilman lupaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2006 9.12
Tiedote -

Vaarallisten kemikaalien kauppaa sääntelevän ns. Rotterdamin sopimuksen kolmas osapuolikokous pidetään 9.-13.10.2006 Genevessä.

Kokouksessa on esillä muun muassa se, otetaanko terveydelle haitallinen krysotiiliasbesti mukaan Rotterdamin sopimuksen piiriin. EU ajaa kokouksessa voimakkaasti sitä, että tämä erittäin syöpävaarallinen kemikaali lisättäisiin ennakkoilmoitusta ja tuontilupaa vaativien aineiden luetteloon. Krysotiiliasbestia käytetään muun muassa kattorakenteissa ja kitkajarruissa. Krysotiiliasbestin käyttö EU:ssa kiellettiin vuonna 1999.

Muita ensi viikon kokouksen keskeisimpiä kysymyksiä ovat sopimuksen noudattamisen valvontaan kehitettävä menettely sekä rahoitusjärjestelyt kehitysmaiden avustamiseksi.

Lisäksi kokouksessa on esillä tiiviimpi yhteistyö Rotterdamin sopimuksen sihteeristön, toisen kemikaalisopimuksen eli Tukholman sopimuksen ja jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan Baselin sopimuksen sihteeristöjen kesken.

Rotterdamissa vuonna 1998 allekirjoitetulla sopimuksella (PIC-sopimuksella) pyritään vähentämään vaarallisista kemikaaleista aiheutuvia haittoja. Sopimus koskee torjunta-aineita ja teollisuuskemikaaleja, jotka on kielletty tai joiden käyttöä on ankarasti säännelty terveys- tai ympäristösyistä. Lisäksi kehitysmaat ja siirtymätalouden maat voivat ehdottaa, että sopimusta sovelletaan sellaisiin erittäin vaarallisiin torjunta-aineisiin, jotka aiheuttavat näissä maissa ongelmia.

Sopimuksen pääperiaate on, että kielletyn tai ankarasti säännellyn kemikaalin tai erittäin vaarallisen torjunta-aineen vienti on mahdollista vain ainetta maahan tuovan valtion ennakolta ilmoittaman suostumuksen perusteella (ns. Prior Informed Consent eli PIC-menettely).

Rotterdamin sopimus tuli voimaan vuonna 2004.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Merja Turunen, ympäristöministeriö, puh. +358 400 731 203

Ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi, ympäristöministeriö, puh. +358 50 3071 678

Ylitarkastaja Magnus Nyström, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 40 5439 743