Hyppää sisältöön
Media

Ohjaustoiminto tehostaa ympäristöhallinnon yhtenäistä toimintaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2014 12.42
Tiedote -

Ympäristöhallinnon sisäistä ohjausta kehitetään perustamalla ohjaustoiminto tukemaan aluehallinnossa tehtävää työtä. Ohjaustoiminto aloittaa työnsä 1.2.2014. Ympäristöministeriön hallinnonalan tehtäviä hoidetaan aluehallinnossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä aluehallintovirastoissa.

Ohjaustoiminnon perustaminen pohjautuu laajoihin selvitystöihin. Näiden selvitysten pohjalta kehysriihessä 2013 sovittiin ohjaustoiminnon vaatimien resurssien lisäämisestä ympäristöministeriön hallinnonalalle.  Pääosa resurssilisäyksestä käytetään ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen esittämiin kehittämishankkeisiin, joilla vahvistetaan ja tuetaan aluehallinnon toimintakykyä. Ohjausrahalla voidaan myös esimerkiksi palkata henkilöitä sellaisiin tehtäviin, jotka parantavat vakavien ympäristöongelmien ennaltaehkäisyä. Lisäksi ohjaustoimintoon palkataan seitsemän henkilöä vakituiseen virkaan ympäristöministeriöön. Heidän tehtävänänsä on vahvistaa ympäristöhallinnon sisällöllistä ohjausta sekä varmistaa lainsäädäntömuutosten tehokasta ja yhtenäistä toimeenpanoa. 

-Ohjaustoiminto vahvistaa vaativien valtakunnallisten ja alueellisten ympäristöasioiden tehokasta ja asiantuntevaahoitoa. Tavoitteena on, että ympäristöhallinnossa on käytössä yhtenäiset, parhaaksi todetut käytännöt mm. ympäristönsuojelun valvonnassa, luonnon- ja vesiensuojelussa sekä lainsäädännön toimeenpanossa. Ohjaustoimintoa tarvitaan myös vaativien ympäristötehtävien ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvään hallintaan.  Elinkeinoelämälle tehokkaampi toiminta ja yhtenäistetyt käytännöt näkyvät tulevaisuudessa sujuvimpina prosesseina ja yritysten hallinnollisen taakan keventymisenä, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Eri hallinnonalan edustajista koostuva selvitysryhmä esitti kesällä 2013 loppupäätelminään, että ympäristöhallinnon sisällöllistä ohjausta ja kehittämistä sekä ympäristöministeriön asemaa hallinnonalansa johtajana tulee vahvistaa. Tätä ennen selvityshenkilö Riitta Rainio teki selvityksen alueellisten ympäristötehtävien järjestämisestä, joka luovutettiin ministerille joulukuussa 2012.


Lisätiedot:

Valtiosihteeri Katariina Poskiparta, ympäristöministeriö, p. 0916 039 306, [email protected]
Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, p. 040 482 2772, [email protected]

Ville Niinistö