Hyppää sisältöön
Media

EU-USA klimatmöte på hög nivå planeras till Finland

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 30.6.2006 7.38
Pressmeddelande -

EU och USA har beslutat om att inleda en dialog på hög nivå kring teman som klimatförändring, ren energi och hållbar utveckling. Man planerar att hålla ett första möte i Finland ännu i höst.

"Det här är ett mycket positivt steg. EU och USA har inte diskuterat klimatfrågor på den här nivån på åratal. En målsättning med dialogen är även att stöda diskussionen mellan parterna i FN:s klimatavtal om utvecklande av den internationella klimatpolitiken, som inleddes i Montreal i december 2005", säger miljöminister Jan-Erik Enestam.

Enestam anser det även vara viktigt att man under det finländska EU-ordförandeskapet också kommer vidare i utvärderingen av Kyotoprotokollet samt i förhandlingarna om fortsatta åtgärder. Även dessa förhandlingar inleddes i Montreal senaste år.

"EU-ordförandeskapet ger oss också många värdefulla möjligheter att betona våra klimatmålsättningar till länder utanför EU. I möteskalendern finns redan såväl ASEM-toppmötet mellan länderna i Asien och EU som toppmöten med Ryssland, Kina, Sydkorea, Kanada och Indien. I dessa sammanhang är det viktigt att påminna om att klimatförändringen är ett världsomfattande problem, som kräver insatser av alla länder. Samtidigt kan vi främja konkret samarbete för att stävja klimatförändringen samt anpassa oss till det som pågår", konstaterar Enestam.

I Åbo gör man mer av mindre

"Hur kan vi upprätthålla god livskvalitet i hela världen utan att skövla naturtillgångarna? Svaret är eko-effektivitet - eller hur man får mer av mindre", så komprimerar Enestam temat för det informella EU-miljöministermötet som hålls i Åbo den 15-16 juli.

Finlands diskussionsöppning erbjuder vägkost för hur EU kunde ta till sig en ännu bredare synvinkel i miljöfrågor. "Vi har redan länge kunnat minska belastningen av miljön med så kallad skorstensteknik - det vill säga exempelvis via lagstiftning i samband med slutprocessen. I fortsättningen måste vi bättre än idag också kunna behärska hela råvaruströmmar, inte bara i den industriella processen utan under produktens hela livslängd. Även enskilda konsumenters val blir viktigare - utan att bortse från näringslivets och de politiska beslutsfattarnas ansvar."

Finland uppmuntrar EU att ta en aktivare roll i kritiska globala miljöfrågor. "Den centrala frågan är hur man kan förstärka de gemensamma spelreglerna ur global synvinkel sett" bedömde Enestam.

Tilläggsinformation:

Ministerns specialmedarbetare Christian Sjöstrand, tel. 050 5997 876