Hyppää sisältöön
Media

Enestam ja Korkeaoja haluavat METSOlle jatkoa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2006 10.26
Tiedote -

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO on juuri ilmestyneen arvioinnin mukaan osoittautunut menestykseksi. Uudet vapaaehtoiset suojelukeinot soveltuvat hyvin metsiensuojeluun. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja pitävät tärkeänä, että vuoden 2007 aikana valmistellaan uusi toimenpide- ja rahoitusohjelma, joka tähtää metsien monimuotoisuuden oleelliseen parantamiseen.

Metsien monimuotoisuutta turvaavalle toimenpide- ja rahoitusohjelmalle on selvä tarve. Tämä käy ilmi METSO-ohjelman arvioinnista, joka julkistettiin tänään. Arvioinnin mukaan metsänomistajalle vapaaehtoiset, määräaikaiset ja pysyvät suojelukeinot tulee ottaa käyttöön koko Suomessa eri metsänomistajaryhmissä. Jatkossa vapaaehtoisia suojelukeinoja tulee kehittää niin, että niillä saavutetaan aiempaa laajempi elinympäristöjen kirjo sekä laajempia suojeluverkostoja.

METSO-ohjelman merkittävimpiä saavutuksia on, että se loi uuden, vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintakulttuurin metsien suojeluun. Ohjelman avulla ollaan löytämässä yhteiset toimintatavat, joilla metsien suotuisa suojelutaso voidaan saavuttaa käytännössä, jos vain riittävä rahoitus turvataan. METSOn kokonaisuudesta vastaava metsäneuvosto on linjannut metsäsektorin tulevaisuuskatsauksessa, että tarve on arviolta 65 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan 10-vuotiskauden ajan. Tästä 50 milj. euroa osoitettaisiin ympäristöministeriön ja 15 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

Suojelukeinovalikoimaa on käytettävä soveltamalla sitä joustavasti paikallisiin olosuhteisiin ja edistäen samalla paikallista yhteistoimintaa ja uusia suojelun toimintamalleja. Arvioinnista käy ilmi, että vapaaehtoiset keinot ovat saavuttaneet laajan hyväksynnän.

Uusi monimuotoisuuden toimenpide- ja rahoitusohjelma kattaa koko Suomen, mutta painottuu Etelä-Suomeen. Ohjelman valmistelu käynnistetään heti ja se on tarkoitus viedä valtioneuvoston hyväksyttäväksi yhdessä kansallisen metsäohjelman tarkistuksen kanssa syksyllä 2007.

Lisätietoja:Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö, puh. 040 506 1172, [email protected]. Aarne Reunala, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0400 437 222, [email protected]. Paula Horne, Metsäntutkimuslaitos, puh. 010 211 2220, [email protected]. Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, p. 040 583 5747, [email protected]