Hyppää sisältöön
Media

Asuntoministeri Hannes Manninen: Pitkäaikaisasunnottomille tarvitaan täsmätukea

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2006 9.53
Tiedote -

- Asunnottomuus on viime vuosina yleisesti vähentynyt. Vuoden 2005 marraskuussa Suomessa oli noin 7430 yksinäistä asunnotonta, kun määrä hallituksen aloittaessa oli noin 9500. Asunnottomista puolet on pääkaupunkiseudulla. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen ei ole toistaiseksi löydetty tehokasta keinoa. Siksi ympäristöministeriössä on muun muassa Valtion asuntorahaston oltua asiassa aloitteellinen käynnistetty valmistelu avustusjärjestelmästä, jolla pitkäaikaisasunnottomien asemaa voitaisiin parantaa, sanoi asuntoministeri Hannes Manninen tänään.

- Avustusjärjestelmää valmistellaan niin, että se olisi otettavissa käyttöön ensi vuoden aikana. Siinä Valtion asuntorahaston varoista voitaisiin myöntää avustuksia pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettujen asumisyksikköjen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen. Avustus olisi suurempi kuin erityisryhmille nykyisen lain mukaan maksettava 5-35 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen saaminen edellyttäisi, että hankkeeseen olisi myönnetty korkotukilaina. Avustusta myönnettäisiin kunnille ja kuntayhtymille sekä näiden määräysvallassa oleville osakeyhtiöille, samoin kuin laissa tarkemmin määriteltäville yleishyödyllisille yhteisöille. Avustusta saaneita yksiköitä koskisi nykyjärjestelmän mukaiset 20 vuoden käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Pitkäaikaisasunnottomat ovat Mannisen mukaan päihde-, mielenterveys- ja muiden ongelmiensa vuoksi heikommassa asemassa muihin erityisryhmiin verrattuna, eikä heille ole tällä hetkellä riittävästi sopivia asuinpaikkoja. Pitkäaikaisasunnottomien asuminen edellyttää rakennukselta erityisvarustelua turvallisuuden, palvelutilojen ja henkilökuntatilojen suhteen, minkä vuoksi yksiköiden tuotanto olisi ilman lisäavustusta liian kallista.

Tällä viikolla vietetty Asunnottomien yö kertoo Mannisen mukaan siitä, että perus- ja ihmisoikeussopimusten edellyttämää oikeutta asuntoon ei ole pystytty riittävän hyvin meilläkään turvaamaan. -Toisaalta on tärkeää, että asunnottomuuden vähentämiseksi työtä tekevät järjestöt ja muut tahot ovat aktiivisia ja kiinnittävät jatkuvasti huomiota asunnottomuusongelmien ratkaisemiseen.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Timo Reina, puh. 0500 805 158