Rakennusneuvos Timo Tähtinen: Mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin

Työskentelen rakennetun ympäristön osastolla. Osastolla on kolme yksikköä ja osastopäällikön alaisuudessa toimiva johdon tuki, jonne minut on sijoitettu. Teen koko osastoa palvelevia työtehtäviä, kuten osaston talouden ja toiminnan suunnittelun valmistelua ja koordinointia. Osa tehtävistäni liittyy taloudellisiin kysymyksiin, kuten osastolle kuuluvien valtionyritysten omistajaohjauksen valmistelu.

Päädyin ympäristöministeriöön vuonna 1999 silloisesta Helsingin kauppakorkeakoulusta, jossa olin ollut tutkijana tekemässä lisensiaattityötä kansantaloustieteestä. Tulin ympäristöministeriöön asuntorahoitukseen ja asuntomarkkinoihin liittyviin tehtäviin. Tutkimusaiheeni ei liittynyt asuntomarkkinoihin, mutta kansantaloustieteen koulutus, sivuaineena laskentatoimi, antoi hyvät työkalut tehtävien hoitoon.

Koin alusta alkaen ympäristöministeriön työilmapiirin kannustavaksi. Työntekijöillä on erilaisia koulutus- ja työtaustoja ja monenlaista osaamista. Hankkeisiin osallistuvia kannustetaan tuomaan esille oma osaamisensa ja näkemyksensä. Ympäristöministeriön lakiesitykset, tukijärjestelmät, ohjelmat ja strategiat ovatkin aina kooste osallistujien osaamisesta, eivätkä yhden ihmisen aikaansaannoksia. Työmotivaatiota lisää se, että olen omalla työlläni voinut vaikuttaa esimerkiksi asunto- ja rakennusmarkkinoiden kehitykseen.

Timo Tähtinen
rakennusneuvos