Projektipäällikkö Minna Torkkeli: Virkistystä ja monipuolista kokemusta muuttuvista työtehtävistä

Ympäristöhallinnossa, erityisesti ympäristöministeriössä, työskenteleminen oli haaveenani jo opiskeluaikoina. Opiskelin pääaineeni ympäristöekologian ohella ympäristötaloustiedettä, ympäristöoikeutta sekä metsäekologiaa, jotta saisin sopivan poikkitieteellisen ja hallintopainotteisen tutkinnon.

Otin pian valmistumiseni jälkeen, vuonna 2009, yhteyttä ympäristöministeriön henkilöstöpäällikköön ja onnistuin järjestämään itselleni silloin työelämävalmennuksen nimellä kulkeneen harjoittelupaikan.

Pääsin töihin luontoympäristöosastolle, missä avustin Itämeren kaasuputkihankkeen kansainvälisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestelyissä. Harjoittelun myötä urapolkuni lähti rakentumaan ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien tehtävien ympärille. Seuraavaksi minulle tarjottiin vuorotteluvapaan sijaisuutta rakennetun ympäristön osastolta, missä työskentelin reilut puolitoista vuotta tuulivoimarakentamisen suunnittelun parissa.

Kävin välillä hankkimassa kansainvälistä työkokemusta päästyäni alle 32-vuotiaille tarkoitetun YK:n apulaisasiantuntijaohjelman (JPO-ohjelma) kautta töihin YK:n Euroopan talouskomissioon (UNECE). Työskentelin reilun kahden vuoden ajan ympäristövaikutusten arviointia koskevan kansainvälisen ympäristösopimuksen sihteeristössä Genevessä. Palasin Suomeen, kun sain ympäristöministeriöstä vakituisen viran ympäristövaikutusten arviointiin ja vesien- ja merenhoitoon liittyvissä ohjauksen kehittämistehtävissä. Vuoden 2018 alussa siirryin luontoympäristöosastolta määräaikaiseen tehtävään hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueelle valmistelemaan maakuntauudistusta.

Työtehtävien vaihtuminen on ollut virkistävää. Eri osastoilla ja erilaisissa tehtävissä työskennellessäni saamistani kokemuksista on paljon apua nykyisessä tehtävässäni. Teen tiivistä yhteistyötä ministeriön eri osastojen, aluehallinnon (ELY-keskukset ja aluehallintovirastot) sekä muiden ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoiden kanssa, kun valmistelemme aluehallinnon ympäristötehtävien siirtymistä uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova) sekä maakuntiin. Tyypillinen työpäiväni pitää sisällään useita palavereja sekä nopeisiin toimeksiantoihin reagointia ja valmistelun koordinointia eri osastojen kesken.

Viihdyn ympäristöministeriössä erityisesti siksi, että täällä on innostava työilmapiiri ja ihmiset ovat sitoutuneita tekemään töitä ympäristömme hyväksi. Meillä on myös rento ja välitön henki, mitä pidän arvokkaana.

Minna Torkkeli
projektipäällikkö