Hallitussihteeri Ella Särkkä: Monipuolisia työtehtäviä ympäristölainsäädännön parissa

Työskentelen hallitussihteerinä ympäristönsuojeluosaston materiaalitalousyksikössä, joka vastaa materiaali- ja kiertotaloutta, ekotehokkuutta, jätteitä ja jätehuoltoa sekä kemikaalien ympäristövaikutuksia koskevien asioiden valmistelusta, yhteensovittamisesta ja toimeenpanosta.

Toimin yksikkömme toisena juristina ja hoidan jätealan lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä sekä muita oikeudellisia asiantuntijatehtäviä. Työpäivääni kuuluu tyypillisesti erilaisten kansallisista tai EU:n tarpeista kumpuavien lainsäädäntöehdotusten valmistelu sekä ratkaisujen pohtiminen eri tyyppisiin lainsäädännön tulkintakysymyksiin.

Oikeustieteellisen koulutuksen lisäksi minulla on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto biologiasta. Päädyin alun perin työskentelemään ympäristöministeriöön, kun tänne haettiin opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita vuoden pituiseen lakimiesharjoitteluun. Harjoittelu oli oiva perehdytys ympäristöhallintoon ja ympäristöministeriön tehtäviin, joista olin aina ollut kiinnostunut.

Valmistuin harjoitteluvuoden aikana, minkä jälkeen työskentelin hetken Suomen ympäristökeskuksessa erilaisten jätelainsäädäntöä koskevien selvityshankkeiden parissa. Hain ympäristöministeriössä avoinna ollutta viransijaisuutta vuonna 2015 ja sain paikan. Hoidin pilaantuneisiin maa-alueisiin ja jätteisiin sekä alaisen hallinnon ohjaukseen liittyviä tehtäviä. Tätä kautta päädyin nykyisiin tehtäviini.

Parasta ympäristöministeriössä työskentelyssä ovat monipuoliset työtehtävät, mainiot edellytykset itsensä jatkuvaan kehittämiseen sekä mahdollisuus seurata ajankohtaisia asioita ja hallinnonalan kehitystä näköalapaikalta.

Ella Särkkä
hallitussihteeri