Neuvotteleva virkamies Antton Keto: Vesiasioiden asiantuntijana näköalapaikalla

Antton Keto on työskennellyt vesipuitedirektiivin toimeenpanon parissa ensin tutkijana, asiantuntijana julkisella ja yksityisellä puolella ja nyt ympäristöministeriössä vesienhoidon vastuuvirkamiehenä. Työ ympäristöministeriössä on Kedon mukaan vesimiehelle unelma-ammatti.

Työurani ympäristöhallinnossa alkoi vuonna 1996 Päijänteen vesistösäännöstelyn kehittämishankkeessa, jossa toimin maastotyöntekijänä kahden kesän ajan. Tuo kesätyö on mainitsemisen arvoinen, koska se johdatteli minut lähes kymmenen vuotta kestäneelle työuralle Suomen ympäristökeskukseen säännösteltyjen järvien kehittämishankkeiden pariin. Kiersin vuosien varrella lukuisia säännösteltyjä ja säännöstelemättömiä vesistöjä eri puolilla Suomea niin että kaikki suuret järvet tulivat tutuiksi.

Työnkuvani muuttui, kun uusi eurooppalainen vesilainsäädäntö eli EU:n vesipuitedirektiivi tuli voimaan vuonna 2000. Työskentelin siihen aikaan Suomen ympäristökeskuksessa määräaikaisena tutkijana, jolla ei ollut varaa kieltäytyä yhdestäkään työtehtävästä. Olinkin luonnollisesti hyvin kiinnostunut direktiiviin liittyvistä kehittämistehtävistä, joita silloinen esimieheni tarjosi minulle. En kuitenkaan arvannut silloin, että vesipuitedirektiivi tulisi olemaan merkittävässä roolissa useissa työtehtävissäni siitä eteenpäin tähän päivään asti.

Olen työskennellyt vesipuitedirektiivin toimeenpanon parissa ensin tutkijana, sitten asiantuntijana julkisella ja yksityisellä puolella ja vuodesta 2016 lähtien ympäristöministeriössä vesienhoidon vastuuvirkamiehenä. Tämä on ollut minulle monellakin tavalla unelma-ammatti, koska olen pohjakoulutukseltani limnologi eli vesimies.

Ympäristöministeriö on vastuussa vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja on tässäkin asiassa näköalapaikka vesiasioiden hallintoon Suomessa. Veteen liittyviä tehtäviä on sisävesissä ja meriasioissa ympäristöministeriön vastuulla runsain mitoin. Vaikka meitä ei ole lukumääräisesti suurta joukkoa hoitamassa näitä hyvin moninaisia tehtäviä, asiat ovat aina edenneet hyvällä yhteistyöllä, huumorilla ja puheen pörinällä.

Antton Keto
neuvotteleva virkamies