Yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhankkeet

Kierrätystä ja uusiokäyttöä edistävät kehittämishankkeet 2017-2018   

Ympäristöministeriö myönsi tammikuussa 2017 yhteensä 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankkeiden omarahoitus oli yhteensä 388 000 euroa. Hankkeilla kehitettiin kierrätystä edistäviä käytännön toimia ja ohjauskeinoja kierrätyksen edistämiseksi sekä kannustettiin jätteen synnyn ehkäisyyn.

Hankkeet

Kotitalousjätteen kierrätysaseen nostaminen monilokeroastia-palvelulla

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Kotitalousjätteen kierrätysaseen nostaminen monilokeroastia-palvelulla -hanke sai 128 500 euroa. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa jätteen keräystä ja keräyslajeja. Samalla tutkittiin, miten kiinteistökohtainen jätteenkeräys saataisiin pientalovaltaisella alueella tukemaan kierrätystä.

Hankkeessa kehitettiin edelleen jo käytössä ollutta kotitalousjätteiden monilokeropalvelua. Tavoitteena on nostaa omakotiasumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden kierrätysastetta. Vuoden mittainen kokeilujakso toteutettiin Itä-Uudellamaalla taajama-alueella omakotitaloissa. Tulosten perusteella materiaalikierrätykseen ohjattujen jätteiden osuus oli lähes 80 prosenttia, mikä on hyvä tulos. Saavutettu kotitalousjätteen kierrätysaste on, eri jätelajien käsittelyjen hävikit huomioiden, lähes 65 %.

Hankkeessa laskettiin myös monilokerokeräillyn ilmastovaikutus ja tutkittiin jäljelle jääneen sekajätteen koostumus. Tulosten mukaan ilmaston kannalta jätteiden materiaalikierrätys monilokeropalvelun avulla on kestävä vaihtoehto.

Hankkeen keskeisin tulos on uudistettu monilokeropalvelu, jota Uudenmaan kunnallinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab tarjoaa ostettavana palveluna omakotitalojen asukkaille jätteen kierrätykseen. Toteutettu kokeilu on yksityiskohtaisesti kuvattu loppuraportissa, ja tietoja voivat hyödyntää muut vastaavaa palvelua tai muita kokeiluja suunnittelevat. Hankkeen ilmastovaikutusten laskenta ja jäljelle jääneen sekajätteen koostumuksen tutkimus on dokumentoitu. Hankkeessa tehdyistä oheistarkasteluista julkaistaan tieteellinen artikkeli vuonna 2019 (linkki lisätään myöhemmin).

Lajittelua tehostavat käytännöt

Suomen ympäristökeskuksen Lajittelua tehostavat käytännöt -hanke sai 132 000 euroa. Hanke pyrkii kehittämään uusia kierrätykseen kannustavia taksoja eri jätelajeille kokeilualueenaan Pirkanmaa. Hankkeessa kokeillaan muun muassa punnitsevia astioita ja autoja ja erityyppisiä taksoja eri jätelajeille pientalovaltaisilla alueilla.

Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju-hanke sai 100 000 euroa. Siinä on tavoitteena tekstiilien valtakunnallisen keräysverkoston järjestäminen ja tekstiilien lajittelutapojen yhtenäistäminen. Tavoitteena oli saada hyvälaatuista tekstiilimateriaalia uusiin hyödyntämisinnovaatioihin. Hanke on poikinut jatkohankkeita ja tekstiilien hyödyntämiseen tähtäävän verkoston.

Tukkutori Futures Lab

Natural Stepin Tukkutori Futures Lab sai 60 000 euroa. Tavoitteena on saada Helsingin Kalasataman Tukkutorin tapahtumat sekä yritykset mukaan vähentämään jätettä 30 % ja lisätä kierrätystä uusilla innovatiivisilla digitaalisilla menetelmillä. Hanke keskeytyi ja rahoitus keskeytettiin.

Kehittämishankkeet 2012-2015   

Vuosina 2012–2015 ympäristöministeriö rahoitti hieman yli 1,8 miljoonalla eurolla vihreän talouden edistämiseen tähtääviä kehittämis- ja kokeiluhankkeita. 

Hankkeet