Näkökulmat

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu juuri nyt? Näkökulmat ovat asiantuntijoidemme ajankohtaisia taustoituksia asioista, joita ympäristöministeriössä valmistellaan.

Näkökulma
Nyt on aika toimia maaperän hyväksi!

5.12.2022 11.24
YM
Maaperä mahdollistaa maanpäällisen elämän. Maaperässä elävät lukuisat eliöt tuottavat ravintoa, biomassaa, kuituja ja raaka-aineita, säätelevät veden, hiilen ja ravinteiden kiertokulkua. Maaperän tila on kuitenkin vakavalla tavalla heikentynyt, kirjoittaa erityisasiantuntija Hanna Mattila.

Näkökulma
Kohti luontopositiivista maailmaa?

2.12.2022 12.42
YM
Luontokadon pysäyttämisellä on kiire, mutta uhkakuviin perustuva viestintä ei ole aina luo innostusta ja toivoa, jota tarvitaan toimintaan. Käsite “luontopositiivisuus” on yleistynyt viime vuosina etenkin hallinnon ja yrityselämän strategioissa ja syykin on selvä: Käsite on jotain positiivista ja toivoa herättävää. 

Näkökulma
Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo: Luontokato tulee kalliiksi, jos sitä ei pysäytetä

10.10.2022 18.08
YM
Euroopan unionin luonnon tilan parantamista koskeva aloite edellyttää jäsenvaltioilta taloudellisia satsauksia, mutta komission arvion mukaan se maksaa itsensä reilusti takaisin. Hallitus katsoo, että luonnon tilaa parantavien toimien vahvistaminen on välttämätöntä.

Näkökulma
Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo: Itämeren kaasuputkivuoto on turvallisuus- ja ympäristökysymys

4.10.2022 15.26
YM
Nord Streamin kaasuputkien vuodosta on epäilty valtiollista sabotaasia. Sen lisäksi, että kyseessä on ilmeinen Itämeren alueen turvallisuuskysymys, valjastaa teko myös ympäristön ja ilmaston uudella tavalla aseeksi. Mutta millaiset vaikutukset kaasuputkivuodolla on ollut?

Näkökulma
Lapsia ja nuoria on kuultu ympäristöasioissa, mutta heidät on tärkeä saada tiiviimmin mukaan yhteistoimintaan

26.9.2022 13.44
YM
Kuva: Mikael Ahlfors
Ympäristöministeriö kuulee lapsia ja nuoria suunnitelmissa ja lakihankkeissa. Kuulemisia syvempi yhteistyö nuoren sukupolven kanssa on kuitenkin koettu hedelmälliseksi sekä tärkeäksi, ja siitä halutaan vakiintunut käytäntö, kirjoittavat Heta-Elena Heiskanen ja Annukka Berg.

Näkökulma
Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää sekä ilmansuojelu- että ilmastosyistä

7.9.2022 9.18
YM
Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät ilmansuojelutoimet ja ilmastonsuojelutoimet ovat osin synergisiä, mutta erottaviakin tekijöitä on. Monet ilmansaasteet ovat terveydelle haitallisia, kun taas kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat terveyteen epäsuorasti esimerkiksi helteiden aiheuttamien terveyshaittojen kautta, kirjoittaa Liikenne ja työkoneet -teemaryhmä.

Näkökulma
Korvaukset ja tuet ovat tärkeä osa luonnonsuojelua ja keino lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä

20.6.2022 13.09
YM
Uusi laki tukee rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemistä. Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisessa punnitaan yksilön ja valtion vastuiden jakautumista, kirjoittaa erityisasiantuntija Hanne Lohilahti.

Näkökulma
Nuorten osallistaminen ilmastoa koskeviin päätöksiin vaatii kuulemistapojen tuuletusta

11.11.2021 15.10
YM
Jotta mahdollisimman monenlaiset nuoret saataisiin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, on kehitettävä monipuolisempia tapoja kuulla nuoria. Oppeja nuorten osallistamisesta ilmastolain valmisteluun summaavat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Heidi Rosbäck.

Näkökulma
Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen: Maailman johtajien on kannettava vastuunsa ilmastokriisin torjumisessa

1.11.2021 17.11
YM
Kuva: Alan Harvey / UK Government
Talousmahdeilta tarvitaan tosiasioiden tunnustamisen lisäksi nopeita ja tehokkaita toimia. Meillä pienillä mailla on tärkeä rooli kirittäjinä. Voimme osoittaa, että tehokas ilmastopolitiikka on myös kansallinen etu, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Näkökulma
Ilmastopolitiikka on noussut politiikan kovaan ytimeen

10.9.2021 13.52
YM
Hallitus sopi budjettiriihessä mittavasta ilmastopaketista, jolla rakennamme hiilineutraalia Suomea 2035. Budjettiriihen keskustelut osoittavat, että ilmastokysymykset ovat vihdoin nousseet talouspolitiikan kovaan ytimeen. Kyse ei ole vain megatonneista paperilla, vaan taloutemme rakentamisesta kestävälle pohjalle, kirjoittaa ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.