Näkökulmat

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu juuri nyt? Näkökulmat ovat asiantuntijoidemme ajankohtaisia taustoituksia asioista, joita ympäristöministeriössä valmistellaan.

Näkökulma
Ilmastopolitiikka on noussut politiikan kovaan ytimeen

10.9.2021 13.52
YM
Hallitus sopi budjettiriihessä mittavasta ilmastopaketista, jolla rakennamme hiilineutraalia Suomea 2035. Budjettiriihen keskustelut osoittavat, että ilmastokysymykset ovat vihdoin nousseet talouspolitiikan kovaan ytimeen. Kyse ei ole vain megatonneista paperilla, vaan taloutemme rakentamisesta kestävälle pohjalle, kirjoittaa ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Näkökulma
Hyvä ilmanlaatu ei ole sattumaa

7.9.2021 7.27
YM
Ilmanlaadun eteen tehdään Suomessa määrätietoista työtä. Ilmansuojeluohjelman toimijat ovat saaneet vuodessa paljon aikaan, kirjoittaa Katja Ohtonen.

Näkökulma
Luontokadon pysäyttäminen vaatii kaikkien maiden yhteistyötä

1.9.2021 15.03
YM
Pandemia on siirtänyt jo kahdesti luonnon monimuotoisuutta koskevia kansainvälisiä neuvotteluja. Luonto ei kuitenkaan odota. Valmisteluja tehdään nyt virkahenkilötasolla, ja lokakuussa käynnistetään YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen (COP-15) ensimmäinen vaihe. Kokous pidetään hybridinä: osallistujia on sekä paikan päällä Kiinassa että etänä. Varsinainen COP-15 järjestetään 25.4 - 8.5 2022.

Näkökulma
Kulttuuriympäristö tuo hyvinvointia arkeen ja aihetta juhlaan

24.6.2021 9.32
YM
Kulttuuriympäristö on yleinen etu eli jakamaton ja kaikkia hyödyttävä yhteinen hyvä, jonka olemassaolo on välttämätöntä hyvinvoinnin ja talouden menestymisen kannalta - samalla tavalla kuin puhdas ilma ja vesi tai monimuotoinen luonto. Arjen ympäristöjen merkitystä ei voi liikaa korostaa ja lisätietoja sen vaikutuksista tarvitaan.

Näkökulma
Yhteentoimivuus sujuvoittaa tiedon liikkumista

15.6.2021 10.08
YM
Harva tulee miettineeksi, miten monella tavalla voidaan tulkita sana kellarikerros. Sille ja muille rakennetun ympäristön käsitteille on löydettävä yhteiset määritelmät, jotta tiedon digitalisaatio voi edetä tehokkaasti. Ympäristöministeriö on ryhtynyt etujoukoissa tekemään rakennetun ympäristön tiedoista yhteentoimivaa. Se ei ole aivan yksinkertaisinta työtä, mutta Anssi Hännisen kirjoituksen luettuasi tiedät mistä on kysymys. Tarve yhteentoimiville tiedoille on yhteinen koko hallinnossa.

Näkökulma
Rakennetun ympäristön tiedon arvo syntyy jakamalla

7.6.2021 9.11
YM
Parempien ja uudenlaisten palvelujen tuottaminen on mahdollista vain, jos julkista tietoa avataan muille hyödynnettäväksi ja jalostettavaksi.

Näkökulma
Tiedediplomatia edistää arktisen alueen ympäristönsuojelua

20.5.2021 14.30
YM
Arktinen alue on lämmennyt muuhun maailmaan verrattuna osittain jopa kolminkertaisesti viimeisen viiden vuosikymmenen aikana. Tämä on ollut nopeampaa kuin on odotettu. Arktisen neuvoston ja sen jäsenmaiden tuottama tieto alueen ympäristön tilasta ja arktisten maiden välinen "tiedediplomatia" onkin äärettömän tärkeää, jotta voimme ymmärtää alueella tapahtuvaa muutosta ja sen vaikutuksia, kirjoittaa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.

Näkökulma
Ekologinen siirtymä vaatii mielikuvitusta ja kaikki keinot käyttöön

13.4.2021 10.13
YM
Luontokadon juurisyihin puuttuminen edellyttää yhteiskunnalta perustavanlaatuista muutosta, niin sanottua ekologista siirtymää, kirjoittaa Olli Ojala.

Näkökulma
Mikä on luonnon hinta? Sitä pohditaan, kun luonnonsuojelulakia uudistetaan

11.2.2021 15.32
YM
Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen voidaan pysäyttää vain riittävän tehokkailla muutoksilla. Yhtenä osana ratkaisua voi toimia ekologinen kompensaatio, jota koskevaa sääntelyä kehitetään osana luonnonsuojelulain uudistusta, kirjoittaa ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi.

Näkökulma
Vuoropuhelu saamelaisten kanssa on arvokasta lainvalmistelussa

5.2.2021 14.36
YM
Ilmastolain, luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksien yhteydessä käyty vuoropuhelu saamelaisten kanssa on tuottanut arvokasta tietopohjaa lainvalmistelulle, kirjoittavat ympäristöministeriön asiantuntijat.