Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi valtion tukeman asuntorakentamisen vauhdittamisesta

20.2.2024 13.00
YM
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina valtion tukeman asuntotuotannon määräaikaista lisäämistä. Korkotukilainavaltuuden korotus yhdellä miljardilla eurolla mahdollistaa noin 5 000 asunnon lisäyksen asuntorakentamisen aloituksiin vuosina 2024-2025.

Uusimmat tiedotteet

EU:n uusi asetus hillitsee fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä

20.2.2024 13.52
YM
Ilmastoa voimakkaasti lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä vähennetään merkittävästi uudella EU:n F-kaasuasetuksella. Asetus astuu voimaan 11.3.2024. EU:n asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikissa jäsenmaissa. F-kaasuasetuksen toimeenpanosta Suomessa säädetään kansallisella lainsäädännöllä.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätelakiin esitetyistä muutoksista

16.2.2024 14.53
YM
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille jätelain muuttamista koskevan esityksen. Lausuntoja voi antaa 28.3.2024 asti.

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia ohjaa virastojen toimintaa rakennemuutoksen aikana

14.2.2024 13.30
LVM MMM OKM OM SM STM TEM VM YM
Straregian logo.
Valtion aluehallinnon yhteinen strategia ohjaa aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä toiminnan ja rakenteiden uudistamisessa. Strategia on valtion aluehallinnon keskeinen lakisääteinen ohjausasiakirja. Tällä hallituskaudella strategiassa painottuvat esimerkiksi puhdas siirtymä ja varautuminen sekä mittava valtion aluehallinnon virastouudistus, jota valmistellaan 2023 käynnistyneessä lainsäädännön uudistushankkeessa. 

Katso myös

 • Kiertotalouden edistäminen »

  Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Se on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

 • Helmi-elinympäristö­ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

 • Yhden luukun palvelut ja sujuvat lupa­menettelyt »

  Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä ja säätää yhden luukun palvelua edistäviä lakeja.

Ministeriö

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto sekä konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto. Lisäksi ministeriössä toimii viestinnän tulosalue.

 • Ympäristöministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.