Erityisryhmien asumisen lainsäädäntö

Avustukset erityisryhmien asunnoille

Valtio myöntää investointiavustuksia erityistä tukea asumisessaan tarvitseville ryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon. Tällaisia ryhmiä ovat esim. huonokuntoiset ja muistisairaat ikääntyneet, vammaiset henkilöt, asunnottomat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä opiskelijat ja nuoret. Avustusta saaville asuntohankkeille myönnetään aina myös korkotukilaina.

  • Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 1281/2004 (Finlex)

Korjaus- ja hissiavustukset

Vähintään 65-vuotiaiden ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen voi saada korjausavustusta. Avustusta voidaan myöntää silloin, kun henkilön tulot eivät ylitä ruokakunnan koon mukaan asetettuja tulorajoja ja varallisuuden määrä on vähäinen. Ikääntyneiden kotona asumisen edistämiseksi myönnetään myös hissi- ja esteettömyysavustuksia.

  • Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista 1087/2016 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista 1373/2016 (Finlex), asetuksen perustelumuistiot 7.6.2018 (tulorajojen nosto) ja 14.12.2016 (alkuperäinen)