Hyppää sisältöön
Media

Uudesta lainatakausohjelmasta vauhtia pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden puhtaan teknologian investointeihin sekä energiatehokkuusremontteihin

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 16.21
Tiedote

Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen osallistumisen 700 miljoonan euron pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden InvestEU-takausohjelmaan, jolla edistetään investointeja puhtaan teknologian ratkaisuihin. Suomi sijoittaa 100 miljoonaa euroa Euroopan investointirahaston (EIR) Sustainability Guarantee -tuotteeseen, joka on rahoituslaitosten kautta välitettävä takausohjelma. Vipuvaikutuksen Suomen sijoittamalle rahoitusosuudelle arvioidaan olevan seitsenkertainen.

Takausmallilla rahoitusta voidaan kohdentaa esimerkiksi investointeihin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi rahoituksella voisi uusia rakennusten lämmitysjärjestelmiä, jotta voidaan hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, kuten maalämpöä, tuuli- tai aurinkoenergiaa. Takausmalli soveltuu myös muun muassa kulkuneuvojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen, sähköautohankintoihin sekä muihin taksonomian eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän kanssa linjassa oleviin investointikohteisiin. 

”Puhtaat ja energiaomavaraisuutta vahvistavat ratkaisut ovat kodeille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille pitkällä aikavälillä myös kannattavia, mutta mittavien alkuinvestointien tekeminen on monelle taloudellisesti mahdotonta. Nyt valmisteltu valtion lainatakausmalli mahdollistaa niin rakennusten energiatehokkuuden parantamisen kuin kestävien lämmitys- ja liikkumisvalintojen tekemisen. Samalla toimet auttavat ilmastotyössä ja fossiilisista energiamuodoista irtautumisessa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

”InvestEU-ohjelma mahdollistaa monelle suomalaiselle yritykselle ja kotitaloudelle panostukset kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja puhtaan teknologian ratkaisuihin. Luotan vahvasti siihen, että me Suomessa osaamme täysimääräisesti hyödyntää ohjelman tarjoamat mahdollisuudet”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Lainatakausohjelmaa hallinnoivat Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Takausohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön pankeissa vuoden 2023 alkupuolella

Lainaohjelman käyttöönotto edellyttää vielä rahoitusosuus- ja takaussopimuksen allekirjoittamista Suomen ja Euroopan komission välillä. Lähipäivinä elinkeinoministeri Mika Lintilä ja valtiovarainministeri Annika Saarikko vahvistavat Suomen puolesta allekirjoituksillaan sopimukset.

Rahoitusosuussopimuksen solmimisen jälkeen komissio tekee sopimuksen Euroopan investointipankkiryhmän kanssa, jonka jälkeen EIP-ryhmä puolestaan tekee sopimukset suomalaisten pankkien kanssa. Takausohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön pankeissa vuoden 2023 alkupuolella. Pankit myöntävät takauksia pk-yritysten, asunto-osakeyhtiöiden ja kotitalouksien lainoille ainakin vuoteen 2026 asti ja mahdollisesti pidempään.

Suomen kokonaisvastuu lainaohjelmasta on enintään 100 miljoonaa euroa

Kokonaisvastuu Suomen osalta on 100 miljoonaa euroa ja mikäli se ylitettäisiin, tappiot katetaan Euroopan investointirahaston varoilla. Mikäli ohjelman tappiot jäisivät alle 100 miljoonan euron, palautuvat käyttämättä jääneet varat Suomen valtiolle. Suomen osuus jaetaan valtion budjetissa työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kesken.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Kati Heiska, TEM, p. 0295 064 119
neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, TEM, p. 0295 047 070
kehittämisjohtaja Juho Korpi, YM, p.  0295 250 136
elinkeinoministerin erityisavustaja Matias Ollila, p. 0295 047 412
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Heikki Isotalo, p. 040 861 7204