Hyppää sisältöön
Media

Vuokratalolle uusi elämä käyttötarkoitusta muuttamalla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2006 6.00
Tiedote -

Tyhjä tai tyhjentymisvaarassa oleva vuokratalo voi jatkaa elinkaartaan uudessa käyttötarkoituksessa. Juuri valmistunut tutkimus osoittaa, että uusien ratkaisujen kehittäminen on mahdollista nykyisin käytössä olevin keinoin. Jos kunnan asuntokanta on liian suuri nykyiseen ja tulevaan väestöön nähden, on vuokra-asuntojen määrän supistaminen kestävä toimenpide. Usein on mahdollista samanaikaisesti vähentää vuokra-asuntojen ylitarjontaa ja vastata muiden asumisen muotojen tai palvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen. Purkaminen, vaikka valtio antaa siihen avustuksia, tulee aina kyseeseen vain viimeisenä vaihtoehtona.

Muun muassa tämä käy ilmi ympäristöministeriön teettämästä selvityksestä Vuokratalon uusi elämä, johon on koottu onnistuneita esimerkkejä jo toteutetuista vuokratalojen käyttötarkoituksen muutoksista. Selvitys julkistettiin tänään asuntoministeri Hannes Mannisen johdolla Raumalla, jossa myös esiteltiin UPM-Asunnot Oy:n saneeraama Teollisuuskadun kohde, joka perusteellisen saneerauksen jälkeen myytiin asunto-osakkeina yksityisille omistajille.

Käyttötarkoituksen muutos usein järkevä vaihtoehto

Nyt julkistetussa selvityksessä esitellään jo toteutettuja hankkeita, ei pelkkiä suunnitelmia. Näin on voitu raportoida ja arvioida sekä konkreettisten hankkeiden toteuttamistapoja kustannuksineen että niiden vaikutuksia paikkakunnan asuntomarkkinoihin ja palvelutarjontaan.

Arvioidut kohteet ovat eri puolilta Suomea. Suurin osa muutoksista on tapahtunut erityyppiseen palveluasumiseen. Muut ovat olleet muutoksia päivähoitokäyttöön, omistusasunnoiksi tai lomaosakkeiksi. Esimerkit vaihtelevat muu­taman asunnon sanee­rauksesta kokonaisen kerrostalon käyttötarkoituksen muutokseen.

Kohteiden toteutus on ollut pääosin onnistunut. Hankkeet ovat olleet omistajatahojen mukaan myös taloudellisesti kannattavia ja vaikuttaneet positiivisesti koko asuinympäristöön. Muutamassa palveluasumiskohteessa asuinhuoneiden koot ja hygieniatilojen määrä eivät olleet nykyohjeistuksen mukaisia.

Asuntomarkkinatilanne ja huolellinen suunnittelu olennaista

Onnistunut käyttötarkoituksen muutos voidaan tehdä monella tavalla. Selvityksen keskeinen johtopäätös on, että vuokratalojen käyttötarkoituksen muutosta tulee aina tarkastella osana kunnan ja seudun asuntomarkkinoiden kokonaisuutta.

Muutoshankkeet tulee suunnitella huolellisesti. Uutta käyttötarkoitusta pohdittaessa tulee pyrkiä ennakoimaan mahdollisimman hyvin rakennuksen tuleva käyttö ja siinä odotettavat muutokset. Yhtä olennaista on rahoituksen sekä toimintojen järjestäminen ja mitoittaminen kestävällä tavalla.

Rakenneratkaisuja ja teknisiä järjestelmiä suunniteltaessa on otettava huomioon riittävä muuntojousto. Myös asuntojen, rakennuksien ja ympäristön esteettömyyteen tulee kiinnittää riittävää huomiota.

Raportoidut hankkeet

Tutkimuksessa on raportoitu ja arvioitu seuraavat hankkeet:
* Palvelutalo Ruskahovi, Pori
* Suojalanpolun palveluasunnot, Kemi
* Puistolan palvelukeskus, Kannus
* Taavetinkujan Palveluasunnot, Iisalmi
* Vehkaperän hoitokoti, Leppävirta
* Päiväkodit Unituuli ja Kuusenkolo, Kauhajoki
* Teollisuuskadun asunnot, Rauma
* Kuntotien lomaosakkeet, Ikaalinen.

Tutkimuksen tekijät

Tutkimuksen ovat toteuttaneet ja raportin laatineet arkkitehdit Anneli Lyytikkä ja Heikki Kukkonen Ympäristösuunnittelu OK:sta.

Tutkimusraportti on julkaistu ympäristöministeriön sarjassa Suomen Ympäristö 42/2006. Julkaisu on saatavana myös internetistä: www.ymparisto.fi/julkaisut

Lisätietoja:

Arkkitehti Anneli Lyytikkä, [email protected] puh. (09) 460 533, 050 352 78 68. Asuntoasiantuntija Jukka Saikkonen, [email protected],
puh. (09)1561 601, 0400 143 872