Hyppää sisältöön
Media

Statssekreterare Wallin: Medvetna val för en trafik med färre utsläpp

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 18.9.2006 9.13
Pressmeddelande -

"Den Europeiska Rörliga veckan erbjuder ett utmärkt tillfälle att fundera på en stadstrafik som bygger på hållbar utveckling. Målet är att ändra människornas beteendemönster och lägga grunderna för en utveckling mot en hållbarare trafikstrategi", konstaterade statssekreterare Stefan Wallin idag vid Finlands Rörliga veckans öppning i Åbo.

"Årets tema för Rörliga veckan är klimatförändringen. Förändringen som pågår för tillfället utgör en av de största utmaningarna för mänskligheten de kommande årtiondena. Även om det bakom klimatförändringen ligger flera faktorer, finns det ett klart samband med trafiken. Trafiken står för cirka 20 procent av Europas koldioxidutsläpp. Det är även den snabbast växande källan för växthusgaser. Viktiga orsaker bakom utvecklingen är den snabbt växande användningen av bilar och flygtrafiken", betonade Wallin.

Enligt Wallin har man inte lyckats lösgöra beroendeförhållandet mellan tillväxten i ekonomin och trafiken, fastän det vid millennieskiftet såg lovande ut. Under de senaste åren har bilparken, kilometermängderna och bilarnas storlek liksom deras prestanda och utsläpp åter ökat. De stora mängderna tillryggaladga kilometer på våra vägar brukar i Finland förklaras med långa avstånd och den glesa bebyggelsen. Men trafikvolymerna har emellertid ökat mest i stadregioner.

"Problem som den ökande motortrafiken förorsakat, tillspetsas i städerna. Mest oroväckande är att kollektivtrafiken i våra städer, med undantag av Helsingforsregionen, håller på att utarmas. Oroväckande är likväl att trafikens växthusgasutsläpp uträknat per invånare enligt prognoser inte minskar ens i huvudstadsregionen, där det skulle finnas de bästa förutsättningarna för det", konstaterade Wallin.

"Ett bilberoende samhälle, utan trafikalternativ blir emellertid på lång sikt betydligt dyrare för stat, kommuner och medborgare. Ett sådant samhälle är även sårbart, osmidigt och ökar olikvärdigheten", betonade Wallin.

Wallin påminde om att den nya markanvändnings- och bygglagen från år 2000 och landsvägslagen (2005) siktar på en samhällsstruktur och rörlighet som stöder hållbar utveckling. I sitt beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen betonar statsrådet stävjandet av trafikökningen och en enhetligare samhällsstruktur. I höst behandlas ett lagförslag (PARAS) om kommunernas servicestruktur, enligt vilken man i stadsregionerna skall börja sammanjämka planering av markanvändning, boende och trafik effektivare än hittills.

"Ett bra trafiksystem erbjuder alternativ och olika färdmedel kompletterar varandra på ett sätt som är optimalt för individen, samhället och miljön", sammanfattade Wallin.

Tilläggsuppgifter:

Statssekreterare Stefan Wallin, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9398

Överingenjör Leena Silfverberg, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9342