Hyppää sisältöön
Media

Natura 2000-nätverket kompletteras och databasen uppdateras

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 31.1.2014 11.00
Pressmeddelande -

Kompletteringen av Natura 2000-nätverket och förberedelsen av databasuppdateringen har inletts vid Finlands miljöcentral, Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt vid Forststyrelsen. Arbetet leds av miljöministeriet. 

Naturanätverket, som tryggar den biologiska mångfalden i Europa, är i stora drag färdigt i Finland. Det har ändå blivit aktuellt att utreda eventuella kompletteringsbehov i och med att Europeiska unionen utvidgas. I databasuppdateringen uppdateras informationen som gäller Naturaområdenas arter och naturtyper så att den blir aktuell och mer precis.

Kompletteringsbehoven utreds särskilt för undervattensnaturen i öppet hav samt för de områden där fjärilsarten violett guldvinge, skalbaggsarten rödhalsad brunbagge och växtarten brunbräken förekommer. Behovet av att skydda de här tre sällsynta och utrotningshotade arterna inom Natura 2000-näverket har blivit förpliktande för Finland i och med utvidgningen av EU.

Informationen om naturtyperna och arternas förekomst måste också uppdateras regelbundet. Naturadatabasen kommer, då det gäller naturtyperna, huvudsakligen att uppdateras utgående från de naturtypsinventeringar som Forststyrelsen gjort, samt då det gäller arterna att uppdateras med ny och preciserad information från flera olika källor. 

Hörande om kompletteringsförslagen i slutet av 2014 och avgörande 2015

Utgående från det pågående utredningsarbetet samlar miljöministeriet ihop de områdesspecifika kompletteringsbehoven och utarbetar utifrån dem ett förslag till nödvändiga kompletteringar för Natura 2000-nätverket och databasen. 

Berörda parter och intressentgrupper hörs hösten 2014 angående kompletteringsförslaget. Avsikten är att statsrådet ska fatta beslut om kompletteringarna 2015.

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Ytterligare information:

lagstiftningsråd Heikki Korpelainen, miljöministeriet, tfn 0295 250 135, [email protected]

miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 094,
[email protected]

miljöråd Aulikki Alanen, miljöministeriet, tfn 0295 250 333,
[email protected]