Hyppää sisältöön
Media

Medelhavets tillstånd på agendan vid miljöministrarnas möte i Kairo den 20.11.20

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 17.11.2006 7.38
Pressmeddelande -

Medelhavets dåliga tillstånd och åtgärderna för att skydda havet är på agendan då Medelhavsområdets miljöministrar möts den 20.11.2006 i Kairo. Mötet ordnas första gången utanför EU. Vid mötet deltar ett tjugotal ministrar från Medelhavsområdet både från EU-länder och från länder utanför EU vid Medelhavets södra kust. Som ordförande för mötet fungerar Egyptens miljöminister Maged George, EU-ordförandeland Finlands miljöminister Jan-Erik Enestam samt Europeiska kommissionens miljökommissionär Stavros Dimas.

Avsikten med mötet är att komma överens om tidtabellen utifrån vilken länderna skall förbinda sig att genomföra det så kallade Horisont 2020 -programmet som antogs för ett år sedan. Vid beredningen av Horisont 2020 -programmet deltog även internationella organisationer och finansieringsinstitutioner samt medborgarorganisationer. Tanken är att genomföra programmet i nära samarbete med dessa. I verksamheten kan även företag och lokalbefolkningen delta.

Som avslutning på mötet godkänner ministrarna en politisk deklaration med vars hjälp man sätter fart på skyddsåtgärderna i de olika länderna.

Tidtabellen för det så kallade Horisont 2020 -programmets genomförande består av fyra huvudpunkter. Den första gäller minskandet av avfallsutsläpp som industrin och bosättningen förorsakar samt relaterade finansieringsfrågor. Den andra huvudpunkten betonar förstärkandet av miljöförvaltningen och -lagstiftning i Medelhavsländerna. Den tredje huvudpunkten fokuserar på att främja forskningen och den fjärde gäller indikatorerna genom vilka Horisont 2020 -programmets resultat bedöms.

EU-ordförandelandet Finlands miljöminister Jan-Erik Enestam betonar att fastän alla hav i EU-området är olika, kan man lära sig av strandnationernas erfarenheter. Av denna orsak berättar han i sitt inlägg om erfarenheterna av skyddet av Östersjön, som är ett viktigt innanhav i EU. Dessutom presenteras EU:s strategi för den marina miljön och ansluten lagstiftning diskuteras i mötet. Det är meningen att man skall få till stånd ett beslut om den i december i miljöministerrådet under ledning av Finland. Avsikten med EU:s nya marina lagstiftning är att EU-havens tillstånd skall vara gott senast år 2021. Europeiska kommissionens förslag betonar ekosystemangreppssättet vid skyddet av haven. I praktiken betyder detta att all mänsklig aktivitet och dess verkningar på den marina miljön borde granskas utifrån varje havs helhetssituation.

Medelhavets dåliga tillstånd hotar hälsan och näringsgrenarna för de 143 miljoner människornas som bor vid Medelhavskusten, såsom turismen och fisket. Enligt uppskattningar skär miljöolägenheterna redan vissa Nordafrikanska länders BNP med till och med 3 %.

Den internationella konventionen för skydd av Medelhavet, den så kallade Barcelonakonventionen, är från år 1976. Trots konventionen har Medelhavets tillstånd försämrats och trycket på det känsliga marina ekosystemet ökat. Cirka 80 % av Medelhavets föroreningar beror på avfallsvattenutsläpp från industrin och bosättningen. Andra hot är den livliga sjöfarten samt det fortfarande ökande strandbyggandet. Enligt nuvarande prognoser kommer hälften av Medelhavets stränder att vara fullbyggda senast år 2025.

Tilläggsuppgifter: Konsultativa tjänstemannen Eija Lumme, miljöministeriet, tfn 050 364 7358, fö[email protected]