Hyppää sisältöön
Media

Dialogen mellan EU och USA om klimatet, energin och hållbar utveckling startar

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 11.10.2006 14.45
Pressmeddelande -

EU och USA inleder en dialog på hög nivå om klimatförändringen, ren energi och hållbar utveckling den 24-25 oktober i Helsingfors. Målet med diskussionerna är att utveckla de nuvarande transatlantiska initiativen och förstärka målsättningarna i G8-ländernas verksamhetsprogram från Gleneagles om klimatförändring, rn energi och hållbar utveckling.

Som värdar för mötet fungerar miljöminister Jan-Erik Enestam samt handels- och industriminister Mauri Pekkarinen tillsammans med Europeiska kommissionen. USA:s delegation leds av vice utrikesminister Paula Dobriansky tillsammans med avdelningschef för miljöpolitiken vid Vita huset James Connaughtonin och vice energiminister David Garmanin. Därtill deltar även generaldirektörerna för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö-, energi- och trafik samt Tyskland i egenskap av följande EU-ordförandeland. Även USA:s miljövårdsmyndighet är representerad.

EU och USA kom överens om denna dialog i juni vid EU-USA toppmötet i Wien. Vid mötet som hålls nu skall parterna diskutera bland annat politikområden och åtgärder, som berör reduceringen av växthusgasutsläpp, tillvaratagandet och lagring av kol, förnyelsebara energikällor, rena bränslen och fordon samt skydd av biologisk mångfald.

Klimatmötet börjar tisdagen den 24.10 på eftermiddagen i Smolna. Noggrannare uppgifter om mötets pressprogram och akkreditation finns vecka 42 på adressen www.eu2006.fi.

Tilläggsuppgifter:

Kommunikationschef Taina Pieski, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9615, och 040 506 1173, e-post: fö[email protected]. Informatör Mauri Vieru, miljöministeriet, tfn 040 547 1502, fö[email protected]ör Satu Ikäheimo, handels- och industriministeriet, tfn 050 431 6519, fö[email protected].