Hyppää sisältöön
Media

Asumistuen hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan vuonna 2007

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2006 11.45
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään päättänyt asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2007. Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja korotetaan 0,16 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Tämä vastaa asumistuen saajien keskimääräistä vuokrien nousua. Asumistuki korvaa tuensaajille 80 prosenttia vuokran noususta, jos muut olosuhteet pysyvät ennallaan. Ellei tarkistusta tehtäisi, tuensaajat, joilla vuokra on asumistuessa hyväksyttävää tasoa korkeampi, joutuisivat maksamaan vuokrankorotuksen itse tai hakemaan toimeentulotukea.

Myös hyväksyttäviä vesimaksuja sekä omakotitalossa hyväksyttäviä muita hoitokuluja korotetaan siten, että ne vastaavat keskimääräistä kustannusten nousua.

Yleistä asumistukea saa vuoden 2006 lopussa noin 150 000 ruokakuntaa. Vuoden 2007 lopussa tuensaajia arvioidaan olevan noin 147 500. Vuonna 2006 keskimääräinen tuki on 230 euroa kuukaudessa. Keskimääräisen tuen arvioidaan nousevan 234 euroon vuonna 2007, mikä johtuu asumismenojen noususta ja enimmäisasumismenojen tarkistamisesta.

Työttömien asumistuen saajien määrä aleni vuonna 2006 noin 3000:lla. Työttömien tuensaajien osuus on 64,4 prosenttia kaikistatuensaajaruokakunnista. Työttömistä asumistukea saavista ruokakunnista yksin asuvia on 63,4 prosenttia, lapsettomia pareja 4,4 prosenttia ja lapsiperheitä 28,4 prosenttia.

Vuonna 2006 asumistukea maksettiin noin 436 miljoonaa euroa. Vuodelle 2007 valtion talousarvioesityksessä asumistukeen on varattu 440,5 miljoonaa euroa.

Asumistuen uudet määräytymisperusteet otetaan huomioon vuonna 2007 tehtävässä asumistukien vuositarkistuksessa tai olosuhteiden muutoksen vuoksi tehtävässä välitarkistuksessa.

Lisätietoja: Erikoistutkija Keijo Tanner, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9619, 050 572 6379, [email protected]. Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9637, 050 572 6381, [email protected]