Hyppää sisältöön
Media

Arava- och räntestödsbostäders inkomstgränser höjs

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 14.9.2006 11.08
Pressmeddelande -

Målsättning är att förbättra arbetskraftens rörlighet

Statsrådet har idag beslutat att höja inkomstgränserna för arava- och räntestödsbostäder med i genomsnitt 15 procent. I fortsättningen skall man inte heller beakta den sökandes bostad på annan ort som är i eget eller familjens bruk, då man bedömer den hyresbostadssökandes egendom. I samband med behandlingen av statsbudgeten för år 2007 gjorde arbetsmarknadsparterna ett förslag om en rad åtgärder som ökar arbetskraftens rörlighet. Höjningen av inkomstgränserna baserar sig på regeringens ställningstagande till arbetsmarknadsparternas förslag. De höjda inkomstgränserna tillämpas vid valet av boende till arava- och räntestödsbostäder från och med den 1.10.2006.

Avsikten med ändringen är att främja arbetskraftens rörlighet i det nuvarande arbetsmarknadsläget. Genom förslaget förbättras möjligheterna för medelinkomsttagare att få en arava- eller räntestödsbostad. Efter ändringen ryms inkomsterna för barnlösa par inom service- och hälsovårdsbranschen, till exempel polis-sjukskötarepar, inom de nya inkomstgränserna. Även inkomsterna för en brandman, industriarbetare, klasslärare och busschaufför som ensam söker om bostad ryms inom inkomstgränserna.

De nya inkomstgränserna och avdragen

De nya inkomstgränserna är enligt följande:

* hushåll med en person 3 100 euro/mån
* hushåll med två personer 3 900 euro/mån
* hushåll med tre personer 4 000 euro/mån
* hushåll med fyra personer 4 100 euro/mån
* hushåll med fem personer 4 250 euro/mån
* hushåll med sex personer 4 400 euro/mån

Samtidigt höjs även de avdrag som görs från det ansökande hushållets inkomster. Avdrag kan göras enligt följande:

* 450 euro (tidigare 400 euro) för varje barn som inte fyllt 18 år
* 950 euro (800 euro) av inkomsterna för den inkomsttagare som förtjänar mindre
* maximalt 250 euro (200 euro) för lönetillägg man har fått för skiftesarbete

I praktiken är de högsta inkomsterna som faller inom ramen för inkomstgränserna 3 100 euro i månaden för en person. Enligt de gamla inkomstgränserna skulle inkomsterna få vara högst 2 750 euro i månaden.

De sammanlagda inkomsterna för ett barnlöst par som arbetar i skiftesarbete kan vara högst 5 350 euro i månaden. Räknat enligt de gamla inkomstgränserna skulle inkomsterna få vara högst 4 500 euro i månaden.

För en familj bestående av fyra personer, varav två är inkomsttagare, kan de sammanlagda inkomsterna uppgå till högst 5 950 euro i månaden, då inkomsterna enligt de gamla inkomstgränserna kunde vara högst 5 200 euro i månaden.

Inkomstgränserna tillämpas i tillväxtområden och även på annat håll i hyreshus, som har tagits i bruk efter den 1.1.2004.

Undantag vid uppskattning av förmögenhet

Om det ansökande hushållet flyttar till en annan ort på grund av en arbetsplats, kan man nu vid val av boende borträkna värdet av sökandes egen bostad som finns på orten därifrån denne flyttar då man uppskattar dennes egendom. Det förutsätts emellertid att avståndet mellan orterna är sådant att det inte är ändamålsenligt att åka mellan dessa orter dagligen till arbetet eller att transportförbindelserna är besvärliga. Ändringen möjliggör att ett hushåll som flyttar efter arbete kan få en hyresbostad fastän hushållet skulle äga en bostad på orten därifrån de skall flytta.

Inkomstgränserna har höjts redan en gång

Förra gången statsrådet höjde inkomstgränserna var den 15.6.2004. Den höjningen baserade sig på linjedragningar som hade gjorts i regeringens bostadspolitiska program. Inkomstgränserna kom att bli tillämpbara enbart på hyresbostäder i tillväxtcentra. Trots den dåtida höjningen förblev inkomstgränserna på en strikt nivå, vilket innebar att förhöjningen inte medförde betydande ändringar i de sökandes inkomstnivåer.

Tilläggsuppgifter:

Överinspektör Ulla-Maija Sirviö, miljöministeriet, tfn (09) 160 39624, fö[email protected]