Uusimmat tiedotteet
Katso myös

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen – samalla hillitään myös ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelma

Ryhti-hanke

Ryhti-hanke

Ryhti-tietojärjestelmähankkeessa rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kootaan yhdenmukaisina yhteen paikkaan. Hankkeen tavoitteena on, että helpommin saatavilla olevan ja laadukkaamman tiedon varassa voidaan kehittää niin julkishallinnon toimintaa kuin yrityspalveluja.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Hallituksen ilmasto­politiikka

Hallituksen ilmasto­politiikka

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Hiilineutraali Suomi 2035

Ministeriö

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ilmasto- ja ympäristöministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

Lue lisää

Organisaatio ja johto

Organisaatio ja johto

Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.

Lue lisää

Ympäristöministeriö työpaikkana

Ympäristöministeriö työpaikkana

Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

Lue lisää