Hyppää sisältöön
Media

Luonnon virkistyskäyttöön kaivataan lisää opastusta ja kannustusta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2021 13.13
Tiedote

Ympäristöministeriö pyysi toukokuussa kaikille avoimella verkkokyselyllä näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, miten luonnon virkistyskäyttöä tulisi edistää. Kansalaiskyselyyn saatiin peräti 8047 vastausta kaikkialta Suomesta. Vastauksissa korostui tyytyväisyys virkistyskäyttömahdollisuuksiin Suomessa, mutta kehityskohteitakin löytyy. Lisäksi kaivataan lisää tietoa virkistyskäytön positiivisista vaikutuksista.

”Vastaajien suuri määrä ja into osoittavat, että luonnossa virkistäytyminen on suomalaisille arvokas asia. On ilahduttavaa huomata, että niin moni pitää erityisesti lähiluonnon kehittämistä tärkeänä. Vastausten avulla voimme rakentaa luonnon virkistyskäytölle strategian, joka palvelee koko Suomea”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Selvän enemmistön mielestä erityisesti kaupunkien ja taajamien lähimetsiä tulisi kehittää virkistyskäyttöön. Lisäksi luonnonsuojelualuiden ja kansallispuistojen tärkeä merkitys virkistyskäytössä nousi esiin. Parhaat mahdollisuudet edistää luonnon virkistyskäyttöä lähitulevaisuudessa nähtiin olevan kunnilla. Enemmistön mielestä ne eivät huomioi virkistyskäyttöä maankäytössään vielä riittävän hyvin. 

Palveluiden osalta toivottiin eniten uusia ulkoilureittejä. Tietopalveluiden osalta kaivattiin erityisesti karttasovelluksia luontoreiteistä ja -kohteista. Suurin osa vastaajista (86 %) toivoo, että luonnon virkistyskäytön vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä kansantalouteen tulisi selvittää nykyistä laajemmin. 

Kysymyksessä, jossa kartoitettiin mielipiteitä siitä, keiden pääsyä luontoon tulisi helpottaa, erittäin moni vastasi kaikkien. Vastauksissa korostuivat hieman muita enemmän lapset ja nuoret, mutta myös ikäihmiset ja kuntoutujat mainittiin usein.  

Kyselyyn vastaajista valtaosa oli yksityishenkilöitä

Luonnon virkistyskäytön valmistelua tukeva kansalaiskysely oli avoinna oikeusministeriön otakantaa.fi –foorumilla 5.-31.5.2021. Kysely oli kaikille avoin, eikä siinä käytetty satunnaisotantaa.
Pääosa vastaajista (96%) oli yksityishenkilöitä ja kaksi kolmasosaa naisia. Vastauksissa Suomen maakunnat olivat pääosin tasaisesti edustettuina. Yksityishenkilöiden vastaukset käsiteltiin anonyymisti. Vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus kertoa, jos he edustivat jotakin organisaatiota tai tahoa. Tällaisia vastauksia saatiin yli 200 eri taholta.

Virkistyskäytölle yhteinen strategia

Kyselyn vastauksia hyödynnetään virkistyskäyttöstrategian valmistelussa. Lisäksi strategiaan vaikuttavat sidosryhmien kanssa käydyt työpajat. Syksyllä strategia lähetetään lausunnoille. 

”Olemme kiitollisia jokaisesta 8074 vastauksesta ja ehdotuksesta. Jatkamme niihin perehtymistä vielä kesän aikana”, kertoo erityisasiantuntija Matti Nieminen ympäristöministeriöstä.

Luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda virkistyskäytön hyötyjä laajasti suomalaisten tietoon ja käyttöön. Tarkoituksena on lisätä myös ymmärrystä luonnossa liikkumisen merkityksestä kansanterveyden ja kansantalouden vaalinnassa. Strategia valmistellaan tänä vuonna laajapohjaisessa yhteistyössä ja se ulottuu vuoteen 2030 saakka.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Matti Nieminen, p. 0295 250 001, [email protected]