Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus

YM023:00/2022 Kehittäminen

Tällä sivulla esitellään rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön valmistuneita tuloksia. Tätä työtä tehdään osana Ryhti-hanketta. Kohdasta hankkeen eteneminen löytyvät etapit sekä niihin kuuluvat valmiit dokumentit.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM023:00/2022

Asianumerot VN/13781/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.10.2020 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Rakennetun ympäristön tiedon semanttinen yhteentoimivuus

Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla, eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä organisaatiosta toiseen. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään rakennetun ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista. Näistä sovitaan yhteistyössä Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä.

Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmä

Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tehtävänä on yhteensovittaa rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Teemaryhmälle on perustettu kuusi alaryhmää, joista kukin keskittyy kokonaisarkkitehtuuriin yhden rakennetun ympäristön osa-alueen näkökulmasta.

Standardisoinnin teemaryhmä

Standardisoinnin teemaryhmän tehtävänä on tukea avointen kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja vaikuttaa niiden kehittämiseen sekä edistää standardisointiin liittyvää yhteistyötä kansallisella tasolla.

Tiivistelmä

Tällä sivulla esitellään rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön valmistuneita tuloksia. Tätä työtä tehdään osana Ryhti-hanketta. Kohdasta hankkeen eteneminen löytyvät etapit sekä niihin kuuluvat valmiit dokumentit.

Lähtökohdat

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tietojen tulee olla myös yhteentoimivassa muodossa, jotta yhteisen tietopääoman hyödyntämisestä saadaan kustannus- ja aikaetua rakennetun ympäristön toimijoille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että kaikki tietoa käsittelevät tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla. Lisäksi informaation merkitys ei muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä.

Lisätietoja