Kuntien ja alueiden ilmastotyö laajenee – yhä useampi kunta mukana kehittämässä ilmastoratkaisuja

25.1.2022 10.35
YM
Kesällä otettu ilmakuva Turun kaupunkikuvasta.
Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on tavoittanut laajan joukon kuntia ja muita ilmastotyön kohderyhmiä. Vuosina 2019-2021 ohjelmasta on rahoitettu noin 120 ilmastohanketta eri puolilla Suomea. Hankkeiden opit ja toimintamallit edistävät ja vauhdittavat kuntien ja alueiden siirtymistä kohti ilmastokestävää tulevaisuutta.

Uusimmat tiedotteet

Valtioneuvosto esittää tarkennuksia ympäristölupien muutosten käsittelyyn ja jätteenkäsittelyn vakuuksiin

27.1.2022 14.02
YM
Valtioneuvosto hyväksyi ympäristönsuojelulakiin ehdotetut muutokset, jotka auttavat valtion ja kunnan lupaviranomaisia saamaan nykyistä paremmin selvityksiä toiminnanharjoittajalta ympäristöluvan muuttamista koskevaa päätöksentekoa varten. Lisäksi jätteenkäsittelyn vakuussääntelyä haluttaisiin tarkistaa.

Biodiversiteettiareena: luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan laajaa yhteiskunnallista sitoutumista – kansallinen biodiversiteettistrategia vastaamaan haasteeseen

25.1.2022 13.40
YM
Luontokadon pysäyttäminen vaatii luonnon monimuotoisuuden ymmärtämistä kulttuuria, taloutta ja politiikkaa koskevana kysymyksenä. Lisäksi eri toimijoiden, kuten yritysten, maanomistajien ja sijoittajien on sitouduttava ekologisen siirtymän toteuttamiseen. Näin summaa johtopäätöksiään Biodiversiteettiareena, joka toi ison joukon asiantuntijoita eri puolilta yhteiskuntaa keskustelemaan luontokadon juurisyistä ja tarvittavista toimista.

Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuurin kykyä tukea hyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä

20.1.2022 10.04
OKM YM
Vellamo TSR. Kuva: Kotkan kaupunki
Arkkitehtuuri vaikuttaa olennaisesti ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Hyvä arkkitehtuuri ja suunnittelu kestää aikaa ja muuntautuu tarvittaessa uuteen käyttöön. Nämä ovat kantavia teemoja Suomen uudessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa. Ohjelma asettaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään vuosina 2022–2035.