Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian

19.5.2022 13.40
MMM YM
Luonnossa liikkuminen auttaa kansalaisia voimaan paremmin ja vahvistaa luontoyhteyttä. Ensimmäistä kertaa laaditun kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnossa olemisen hyötyjä suomalaisten tietoon ja kannustaa suomalaisia luontoon. Lisäksi strategialla selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme.

Uusimmat tiedotteet

Hallitus tukee EU:n päästöjä rajoittavia lainsäädäntöehdotuksia

25.5.2022 15.14
YM
Hallitus suhtautuu myönteisesti fluorattujen kasvihuonekaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen vähentämiseen. Hallitus toimitti 25. toukokuuta eduskunnalle kaksi U-kirjelmää, joissa se linjaa kantansa Euroopan komission asetusehdotuksista.

Nuorten ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli oikeudenmukaisesta osallistumisesta päätöksentekoon

24.5.2022 16.00
YM
Nuorten ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontui 24.5.2022.
Nuorten ilmastopolitikan pyöreä pöytä kokoontui 24. toukokuuta 2022 keskustelemaan ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta ja nuorten osallistumisesta ilmastoa koskeviin päätöksiin. Keskustelussa korostettiin, että nuoret on saatava vahvemmin mukaan päätöksentekoon.

Talousneuvosto
Partha Dasgupta puhuu kestävästä talouspolitiikasta Helsingissä

24.5.2022 13.46
VM VNK YM
Partha Dasguptan kuva, jonka vieressä on teksti
Pääministeri Sanna Marinin johtama talousneuvosto järjestää 1. kesäkuuta talouspoliittisen konferenssin, jonka teemana on ekologisesti kestävä talouspolitiikka 2020-luvulla. Tilaisuuden pääpuhujaksi saapuu professori Sir Partha Dasgupta, jonka nimeä kantava luonnon monimuotoisuuden taloudellista merkitystä korostava raportti on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota.