Hyppää sisältöön
Media

Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen lausuntoyhteenvedot julkaistu – avoin keskustelutilaisuus vähähiilisen rakentamisen ohjauksesta tulossa 6.3.

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2023 14.05
Uutinen

Ympäristöministeriö sai luonnoksiin ympäristöministeriön asetuksiksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta yhteensä reilut 90 lausuntoa. Asetukset olivat lausunnoilla 30.9.–11.11.2022. Lausuntoyhteenvedot ja yksittäiset lausunnot on julkaistu.

”Olemme valmistelleet vähähiilisen rakentamisen ohjausta tiiviisti yhdessä sidosryhmien kanssa viime vuodet, ja lausuntopalaute oli pääosin odotustenmukaista. Meidän täytyy kuitenkin selkeästi panostaa vielä ohjauskeinojen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Kiitos kaikille lausunnon antaneille, otamme palautteen huomioon jatkovalmistelussa”, sanoo rakennusneuvos Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä.

Ympäristöministeriö järjestää 6.3.2023 kello 9.30-11.30 verkossa avoimen keskustelutilaisuuden tulevasta vähähiilisen rakentamisen ohjauksesta. Tilaisuuden tarkka ohjelma julkaistaan myöhemmin, ilmoittautua voi jo alla olevan linkin kautta.

Molemmat asetukset annettaisiin rakentamislain nojalla sen voimaantulon jälkeen. Hallitus antoi rakentamislakiesityksen eduskunnalle 15.9.2022. Ilmastoselvitykset ovat jo osana rakentamisen lainsäädäntöä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa ja Ranskassa.

Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi rakennuksen koko elinkaaren ilmastovaikutukset

Ympäristöministeriölle annettiin rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnoksesta 62 lausuntoa. Lausuntopalautteessa eniten esiin nousseita teemoja ovat selvityksen laatijoiden vastuiden määrittely ja pätevyydet, hiilikädenjälkeen liittyvät kysymykset sekä puuston, kasvillisuuden ja maaperän huomiointi osana rakennuksen ilmastoselvitystä.

Rakentamislakiesityksen 38 §:n mukaan rakennuksen ilmastoselvityksen laadinnassa olisi käytettävä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää. Ilmastoselvitysasetuksessa säädettäisiin tarkemmin tästä yhtenäisestä menetelmästä rakennuksen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennalle Suomessa. Menetelmä on materiaali- ja teknologianeutraali, ja se noudattaa yhteiseurooppalaisia EN- ja EN ISO -standardeja. Ilmastoselvitys olisi esitettävä rakennuslupaa haettaessa niille rakennuksille, joille tarvitaan energiaselvitys.

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää on kehitetty osana ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa vuodesta 2016, ja sen testaamiseen ovat osallistuneet kymmenet eri rakennushankkeet ympäri maata. Asetusluonnos oli alustavalla lausuntokierroksella kesällä 2021, jonka jälkeen siihen tehtiin lausuntopalautteen pohjalta muutoksia.

Materiaaliseloste palvelisi rakentamisen kiertotaloutta

Ympäristöministeriö sai rakennuksen materiaaliselosteen asetusluonnokseen 31 lausuntoa. Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota muun muassa materiaalien jaotteluun sekä siihen, missä vaiheessa rakennushanketta materiaaliseloste tulisi laatia.

Rakentamislakiesityksen 39 §:n mukaan rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet olisi luetteloitava rakennettaessa tai korjattaessa rakennusta, jolle tarvitaan energiaselvitys. Luetteloinnista syntyvä materiaaliseloste olisi rakentamisluvan liite, joka sisältäisi asetusluonnoksen mukaiset tiedot rakennuksen osista, materiaaleista ja materiaalien alkuperästä. Tarvittavat tiedot olisivat pääosiltaan saatavilla jo ilmastoselvityksestä, mutta erillinen materiaaliseloste palvelisi ilmastotavoitteiden lisäksi rakentamisen kiertotalouden ohjausta. Selosteesta olisi hyötyä myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnassa.

Hiilijalan- ja kädenjälkitiedot ovat saatavilla rakentamisen päästötietokannassa, selvitysten teko on mahdollista jo käytössä olevilla ohjelmistoilla

Sekä ilmastoselvitystä että materiaaliselostetta varten tarvittavat tiedot rakennuksen osista saataisiin ehdotuksen mukaan rakennuksen tietomallista tai kustannuslaskennassa käytettävästä määräluettelosta. Tiedot rakennuksen eri osien hiilijalanjäljestä, hiilikädenjäljestä ja materiaalisisällöstä saadaan jatkossa joko kansallisesta rakentamisen päästötietokannasta tai rakennustuotteen ympäristöselosteesta. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat kaikille avoimen ja maksuttoman rakentamisen päästötietokannan alkuvuonna 2021.

Molemmat asetukset koskisivat ympäristöministeriön ehdotuksen mukaan vain niitä rakennuksia, joille nykyään tarvitaan energiaselvitys. Esimerkiksi maatalouden, teollisuuden tai maanpuolustuksen kannalta tärkeät rakennukset eivät jatkossakaan tarvitsisi ilmastoselvitystä tai materiaaliselostetta.

Lisätietoa:

Matti Kuittinen
Rakennusneuvos
p. 0295 250 268
[email protected]

Mikko Koskela
Hallitussihteeri
p. 0295 250 051
[email protected]