Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli vähähiilitiekartoista, rakentamisen ilmastovaikutuksista ja YK:n ilmastokokouksesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2022 15.24
Tiedote

Ilmasto- ja energiaministerityöryhmä keskusteli perjantaina 21. lokakuuta toimialojen vähähiilitiekartoista, rakentamisen ilmastovaikutuksia ja kiertotaloutta koskevista uusista asetuksista sekä Egyptissä järjestettävän COP27-ilmastokokouksen tärkeimmistä teemoista.

Ministerityöryhmä sai katsauksen toimialojen vähähiilitiekarttojen tilanteesta. Kaikkiaan 14 toimialaa on valmistellut vähähiilitiekartan. Tiekartat ovat luoneet tietoa siitä, millaisia teknologisia, liiketoiminnallisia ja yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön liittyviä olosuhteita ja muutoksia tarvitaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tiekarttatyötä on useilla toimialoilla jatkettu erilaisilla kehittämishankkeilla, jotka luovat pohjaa mahdolliselle tiekarttojen päivittämiselle. Eri toimialoilla on muun muassa otettu käyttöön hiilijalanjälkilaskureita. Keskeiset toimialat ovat myös olleet mukana viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaan liittyvässä hiilikädenjälkityössä. Tiekarttojen toteuttaminen vaatii vakaata investointiympäristöä.

Toimintaympäristön nopean muutoksen johdosta osa toimialoista on jo täydentänyt ja päivittänyt tiekarttojaan. Osa on myös laajentanut tarkastelua kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen. 

Rakennuksen koko elinkaaren ilmastovaikutukset näkyväksi

Ministerit kuulivat esittelyn lausuntokierroksella olevista rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista. Asetuksilla edistetään rakentamisen ohjaamista vähähiiliseksi.

Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset. Materiaaliseloste palvelisi rakentamisen kiertotaloutta. Molemmat asetukset koskisivat ympäristöministeriön ehdotuksen mukaan vain niitä rakennuksia, joille nykyään tarvitaan energiaselvitys. Esimerkiksi maatalouden, teollisuuden tai maanpuolustuksen kannalta tärkeät rakennukset eivät jatkossakaan tarvitsisi ilmastoselvitystä tai materiaaliselostetta.

Asetukset annettaisiin rakentamislain nojalla sen voimaantulon jälkeen. Hallitus antoi rakentamislakiesityksen eduskunnalle 15.9.2022. Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Päästövähennykset, sopeutuminen ja rahoitus teemoina ilmastokokouksessa

Ministerityöryhmä käsitteli myös Suomen valmiustautumista Egyptissä järjestettävään YK:n COP27-ilmastokokoukseen. Ilmastokokouksessa jatketaan työtä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanemiseksi. Jotta Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite pysyisi saavutettavissa, tarvitaan etenkin suurilta talouksilta uusia sitoumuksia.

Päästövähennysten lisäksi YK:n ilmastokokouksen keskeisiä teemoja ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastorahoitus. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten korvaaminen on puheenjohtajamaa Egyptille ja kehitysmaaryhmälle prioriteetti.

Suomi pitää tärkeänä, että Pariisin sopimuksen toimeenpano etenee kaikilla osa-alueilla, ja että päätökset perustuvat uusimpaan tieteeseen ja etenkin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportteihin.

Lisätietoja:
Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]