Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli kiertotalousohjelman valmistelusta

Ympäristöministeriö
14.12.2020 18.04
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsitteli maanantaina ehdotusta kiertotalouden strategisen ohjelman keskeiseksi sisällöksi: linjausta luonnonvarojen käytöstä sekä tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia.

Keskeiset ehdotukset liittyvät kiertotalousosaamisen uudistamiseen, kestävien kiertotalousmarkkinoiden luomiseen, kiertotalouden edistämiseen rakentamisessa sekä hiilineutraalin kiertotalouden nostamiseen elinkeinopolitiikan ja talouden uudistumisen keskiöön. Ehdotuksessa on myös mukana yritysten ja kuntien kanssa tehtävä vapaaehtoinen luonnonvarojen käytön kansallinen sopimus.

Ohjelmaehdotus valmistuu joulukuussa, ja se luovutetaan tammikuussa. Ministerit päättivät, että ohjelman pohjalta tehdään valtioneuvoston periaatepäätös, ja ohjeistivat periaatepäätöksen laatimista. Periaatepäätösluonnos lähetetään lausuntokierrokselle alkuvuodesta.

”Luonnonvarojen ylikulutus on juurisyy niin ilmastonmuutokselle kuin luonnon köyhtymiselle. Tarvitsemme taloudellemme uuden perustan, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotalous ei toteudu ilman kunnianhimoisia ja konkreettisia tavoitteita”, ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriötyöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnissä

Ministerityöryhmä sai myös tilannekatsauksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmistelusta. Suunnitelma päivitetään siten, että se vastaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelma sisältää toimia päästöjen vähentämiseksi päästökaupan ulkopuolisilla aloilla. Siinä kuvataan historiallista päästökehitystä sekä arvioidaan päästökehitystä nykyisillä politiikkatoimilla suhteessa tavoitteisiin. Suunnitelmassa myös linjataan uusia politiikkatoimia ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman laatimista johtaa ympäristöministeriö ja se valmistellaan aikataulullisesti rinnakkain työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltavan ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Suunnitelmaluonnos valmistuu kesällä 2021, ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii myös maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Hallitusohjelma linjaa tähän liittyen useita toimia, joita toimeenpannaan maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämässä laajassa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudessa. Hankekokonaisuus jatkuu koko hallituskauden ajan. Kokonaisvaltainen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma valmistellaan vuoden 2021 aikana.

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän näkemykset ilmastolaista ministereille tiedoksi

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kuuli myös ilmastopolitiikan pyöreän pöydän edellisen, 2.12. pidetyn, ilmastolain uudistusta käsitelleen kokouksen viestejä. Pyöreän pöydän keskustelussa nousivat esiin erityisesti oikeudenmukaisuuden huomioiminen ilmastotoimissa ja lain vahva sitominen Suomen tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Myös ilmastonmuutoksen sopeutumisen nostaminen ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle tuli keskusteluissa esiin. Lisäksi ilmastolaissa säädettävän Ilmastopaneelin riippumatonta roolia pidettiin tärkeänä.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja

p. 050 414 1682

[email protected]