Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen tulevaisuus

Tiistai 28.11.2023 klo 10.00 –  15.00

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan, miten vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä edistetään tällä hallituskaudella. Parhaillaan tehdään yksityiskohtaisempaa suunnittelua hallitusohjelman ravinteiden kierrätykseen ja vesiensuojeluun liittyvien kirjausten toteuttamiseksi. Työtä ohjaavat toimiviksi havaitut perusperiaatteet, mutta jatkossa painopiste on entistä vahvemmin Saaristomeren valuma-alueella.

Aika: tiistai 28.11.2023 kello 10:00-15:00 

Paikka: Ympäristöministeriö, pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki 

  • Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. (Lyyti.fi)
    Ilmoittaudu tilaisuuteen 21.11.2023 mennessä. Tilaisuus on suunnattu vesiensuojelun ja ravinnekierrätyksen sidosryhmille ja asiantuntijoille. 

Ohjelma 


9:30
Aamukahvit  

10:00
Tilaisuuden avaaminen, Luontoympäristöosaston ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö 

10:10
Ravinteiden kierrätyksen ohjelma – kokeilut käytäntöön, ohjelmapäällikkö Riikka Malila, ympäristöministeriö 

10:25
Ravinnekierto teollisuudesta alkutuotantoon – ympyrä sulkeutuu Pyhännällä, kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen, Pyhäntä 

10:40
Ravinnekiertotuki – uusi kannustin ravinteiden kierrätykseen, erityisasiantuntija Karoliina Pietiläinen, maa- ja metsätalousministeriö

10.50
Lyhyt tauko 

11:00
Vesiensuojelun tehostamisohjelma – konkreettisia toimia ja uusia avauksia, erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo, ympäristöministeriö 

11:20
Valuma-aluelähtöistä yhteistyötä vesien puolesta, vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen, Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys 

11:35
Vaara vaanii pinnan alla - panssarilaiva Ilmarisen hylyn puhdistus öljystä, projektipäällikkö Tommi Kontto, Suomen ympäristökeskus 

11:50
Keskustelu 

12:00
Lounas ympäristöministeriön tiloissa

13:00
Saaristomeri-iltapäivän avaaminen, ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus 

13:05
Vesien ja Saaristomeren tilan parantamisen sekä ravinteiden kierrätyksen tulevaisuuden näkymiä, ohjelmapäälliköt Riikka Malila ja Antton Keto, ympäristöministeriö sekä erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö 

13:35
Alueellisen Saaristomeri-työn tilannekatsaus, johtava asiantuntija Mikko Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus 

13:50
Vuorovaikutteinen keskustelu päivän teemoista 

14:20
Vesivastuullisuus Atrian toiminnassa, vastuullisuuspäällikkö Teija Paavola, Atria  

14:35
Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella, hanketyöntekijä Noora Syrjä, MTK Varsinais-Suomi 

14:50
Yhteenvetokeskustelu 

15:00
Tilaisuus päättyy


Vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys jatkuvat saumattomasti 
Ravinteiden kierrätystä edistetään tukemalla investointeja ja TKI-hankkeita ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton ratkaisuille. Keskiössä ovat yhdyskuntien ravinnevirrat, laadukkaat lopputuotteet ja markkinaehtoisen kierrätysravinnetalouden edistäminen. Lisäksi tuetaan jätevesisektorin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisuja. Ravinteiden kierrätyksen avustushaku on jatkuvasti auki. 

Vesiensuojelussa on tärkeintä kohdentaa resursseja vaikuttavimpiin vesien tilaa parantaviin toimiin, vahvistaa toimijoiden yhteistyötä sekä ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Ravinne- ja haitta-ainekuormitusta on vähennetty laajalla rintamalla kaupunkivesistä maa- ja metsätalouteen. Samalla on saneerattu Itämeren riskihylkyjä, tutkittu Saaristomeren kuormitustekijöitä ja kunnostettu lukuisia vesistöjä. Vesistökunnostushankkeiden sekä peltojen kipsikäsittelyn haut ovat parhaillaan auki. 

Saaristomeren valuma-alueella tavoitteena on vähentää hajakuormitusta siten, että alue voidaan  poistaa Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta.  Saaristomeren maatalouden vesiensuojelun tiekarttaa (2022) toimeenpannaan parhaillaan, mutta se vaatii vielä lisäpanostuksia.  

Lisätiedot: 
Jenni Jäänheimo [email protected]  

Petri Nissinen [email protected] 
Luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö