Pohjavesipäivät

Keskiviikko 29.1.2020 klo 10.00 – torstai 30.1.2020 klo15.00

ympäristöministeriö

Paikka:  Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoushuone Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki

Päivien tarkoituksena on keskustella alustusten pohjalta ajankohtaisista pohjavesiin liittyvistä hankkeista sekä lainsäädännön toimeenpanosta. Päivillä on tarkoitus keskustella parhaillaan menossa olevan vesienhoitolain pohjavesialueiden määritys- ja luokitustyön edistymisestä, parhaista käytännöistä sekä työn yhteydessä nousseista haasteista.

Kohderyhmä: Pohjavesipäivät on tarkoitettu ympäristöhallinnossa; elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, aluehallintoviratoissa, Suomen ympäristökeskuksessa, ympäristöministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä pohjavesiin liittyvissä tehtävissä työskenteleville henkilöille.

Ohjelma

Keskiviikko 29.1.2020

Puheenjohtaja Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

10.30
Päivän avaus ja ajankohtaiset pohjavesiasiat ympäristöministeriön hallinnonalalla,
neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

10.50
Ajankohtaiset pohjavesiasiat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (pdf),
vesiylitarkastaja Katri Vasama, maa- ja metsätalousministeriö

11.20
Kaavamääräykset pohjavesialueilla (pdf),
asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä, Tuusulan kunta

12.00
Tauko

Puheenjohtaja Jari Rintala

13 00
Pohjavedestä riippuvaiset luontotyypit (pdf),
vanhempi tutkija Aira Kokko, Suomen ympäristökeskus

13.30
Metsätalous ja pohjavesi (pdf),
vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy

14.00
Maaperä kuntoon -ohjelma Priorisointi (pdf),
projektipäällikkö Kari Pyötsiä, Pirkanmaan ELY-keskus

14.15
Tauko

Vesienhoitotyön ajankohtaiset tehtävät

14.30
Tilannekatsaus pohjavesialueiden määrittämis- ja luokitustyöhön,
yleiskeskustelua mm. pullonkauloista Juhani Gustafssonin johdolla

14.45
POVET & GIS -tarkistukset (pdf),
johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus

15.00
Vesienhoidon tietojärjestelmäuudistukset (pdf),
ylitarkastaja Janne Juvonen, Suomen ympäristökeskus

15.20
Huonossa tilassa olevat pohjavesialueet ja EU:n pohjavesitarkkailulista (pdf),
ylitarkastaja Janne Juvonen, Suomen ympäristökeskus

15.50
Loppukeskustelu

16.00
Ensimmäinen päivä päättyy

Torstai 30.1.2020

Puheenjohtaja Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

9.00
Päivän avaus,
johtaja Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus

9.10
Ajankohtaista juomavesidirektiivin uudistamisesta (pdf),
neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö

9.40
Tietojärjestelmäuudistus asioita
VESPA ja vesi.fi,

projektipäällikkö Seija Rantonen, Suomen ympäristökeskus
TSRR (lyhyt tiedonanto) (pdf),
Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus

10.30
Tauko

10.45
TYYLI, pohjavesien tyyppimallit (pdf),
erikoistutkija Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus

11.10
Ajankohtaista maa-ainesasioista (pdf),
vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus

11.45
Tauko

Puheenjohtaja Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus

13.00
Pohjavesiverkosto,
neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson
Yleiskeskustelu

13.20
Energiakaivot ja pohjavesi (pdf),
ympäristöneuvos Juha Helin, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

YM:n ajankohtaiset energiakaivoihin liittyen,
neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö
Yleiskeskustelu

14.15
Rantaimeytysselvitys käynnistymässä (pdf),
vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus

14.30
Päivien yhteenveto ja päätössanat