Hyppää sisältöön
Media

Monimuotoisella alueella tarvitaan yhdenmukaisia toimia
Salinjoen valuma-alueen hankkeesta vastauksia maanomistajien huoliin Kuopiossa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2021 9.09
Uutinen
Salinjoen valuma-alueella tarvitaan ratkaisuja peltojen vesitalousongelmiin sekä ravinteiden vesiin pääsyn vähentämiseksi.
Salinjoen valuma-alueella tarvitaan ratkaisuja peltojen vesitalousongelmiin sekä ravinteiden vesiin pääsyn vähentämiseksi.

Savonia-ammattikorkeakoulun luotsaamassa hankkeessa kehitetään vesienhallintaa Salinjoen valuma-alueella Kuopion Maaningalla. Hankkeessa haetaan ratkaisuja alueen maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten parantamiseksi, vesistökuormituksen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä kehitetään maan- ja metsänomistajien välistä yhteistyötä.

Noin kymmenen neliökilometrin laajuiselle alueelle Kuopion Maaningalla mahtuu monenkirjavia maisemia. Alueelta löytyy erämaajärveä muistuttava näkymä Pitkäjärvelle, peltoja Salinpuron varrella laiduntavine eläimineen ja metsämaisemia talousmetsästä lähes luonnontilaiseen metsään.

Maanomistajat ovat tiedostaneet jo pitkään tarpeen alueen kehittämiseen. Keskeinen haaste ovat peltojen vesitalousongelmat: peltojen märkyys vaikeuttaa maanviljelyä. Myös ravinteiden pääsyä vesistöihin on tarpeen vähentää. Maanomistaja Heikki Rutosen mukaan tahtoa toimenpiteisiin on, mutta edellytykset niille ovat olleet puutteelliset.

"Maanomistajat yrittivät vähän aikaa sitten ruopata Salinjoen uomaa sen yläjuoksulla. Siitä ei tullut mitään, koska tarkat suunnitelmat puuttuivat. Uomaa on ruopattu viimeksi 1960-luvun alkupuolella, eikä siellä sen jälkeen ole tehty mitään", Rutonen taustoittaa. 

Haasteista tavoitteisiin

Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen toteutuksessa ovat mukana Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsäkeskus. Hankkeen suunnittelu pääsi käynnistymään, kun maanomistajat ja Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat löysivät toisensa.

"Maanomistajat ovat miettineet pitkään, miten alueen kuntoa voisi parantaa. Heikin osallistuttua ELY-keskuksen järjestämään infotilaisuuteen saimme Savonialla tiedon alueen kehittämistarpeista. Etsimme hankkeen toteuttamiseen sopivaa aluetta ja Salinjoen alueella yhdistyi monta mielenkiintoista haastetta", kertoo projektipäällikkö Teija Rantala Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Kesän 2021 aikana Salinjoen valuma-alueen tilaa on kartoitettu. Syksyllä alkaa tulevien toimenpiteiden suunnittelu.

"Alueelta on haettu kesällä vesinäytteitä ja sinne on asennettu jatkuvasti toiminnassa olevia mittalaitteita. Yhdellä peltolohkolla on maaperäantureita mittaamassa maaperän kosteutta, lämpötilaa ja sähkönjohtavuutta. Veden laadun ja virtaaman mittauksissa teemme yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. Olemme suorittaneet alueella myös monimuotoisuuskartoitusta maisematyyppien arvioinnin ja lintulaskennan keinoin", Rantala selittää.

Vaikuttavuutta yhteistyöstä

Peltojen ja alueen luonnon tilan parantamisen lisäksi hankkeen tavoitteisiin kuuluu maan- ja metsänomistajien välisen yhteistyön kehittäminen. Monimuotoisella alueella tarvitaan erilaisten toimien lisäksi yhteistyötä ja toimien yhdenmukaistamista. Savonia-ammattikorkeakoulun kilpailuttama suunnittelija vastaa maatalousalueella tehtävistä toimenpiteistä, metsäisemmän alueen toimenpiteitä suunnittelee puolestaan Metsäkeskus.

"Maa- ja metsätalouden välisen yhteistyön tiivistäminen on tärkeä osa hanketta. Maa- ja metsätalousalueita kehitetään usein erikseen. Vedet ovat kuitenkin meille kaikille yhteisiä", sanoo Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntija Sanna Antikainen.

Hankkeessa on haluttu kuulla maanomistajien näkemyksiä alueen tilanteesta ja tarpeista. Alueen kehittämisestä on keskusteltu maanomistajien ja asiantuntijoiden voimin yhteisen pöydän ääressä.

"Yksi tärkeä teemamme hankkeessa on ihmisten aktivointi yhteistyöhön. Haluamme koota yhteen kokemuksia ihmisten osallistamisesta ja toimivasta yhteistyöstä. Tähänastisten kokemustemme perusteella tärkeintä on ottaa yhteyttä ajoissa, pyrkiä viestimään asioista avoimesti kaikille ja olla tavoitettavissa", Teija Rantala sanoo.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittamilla hankkeilla mm. vähennetään ravinteiden pääsyä vesiin, kunnostetaan vesistöjä, rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lue lisää tarinoita ohjelman avulla tehdyistä vaikuttavista vesiteoista. 

Olisiko sinun lähialueellasi intoa vesistökunnostukseen? Katso hakuohjeemme ja vinkit hyvän hakemuksen tekemiseen ja hae hankkeellenne rahoitusta!