Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa

Ympäristöministeriö
19.12.2017 11.40
Uutinen
Kuva: Mikko Nousiainen, GBC

EU:n yhteisten rakentamisen resurssitehokkuuden indikaattorien testaus käynnistettiin ympäristöministeriön, GBC Suomen, Rakennustiedon ja ARAn työpajassa 14. joulukuuta 2017. Työpaja keräsi paikalle noin 50 rakennusalan ammattilaista.

Euroopan komission laatimia Level(s)-mittareita testataan käytännön rakennushankkeissa vuosina 2018-2019, ja tulosten perusteella kerätty palaute toimitetaan Euroopan komissiolle.

Vapaaehtoisten mittarien tarkoituksena on laatia rakentamisen ammattilaisille yhteinen viitekehys, jonka avulla rakentamisen resurssitehokkuutta voidaan mitata ja markkinoida.

"Tällä hetkellä käytössä on monia erilaisia rakentamisen ekologisuutta tai kestävää kehitystä koskevia mittareita. Eri mittareilla mitattuja rakennuksia on vaikea vertailla keskenään, ja tämä johtaa kuluttajien ja sijoittajien kannalta epäselvään tilanteeseen", sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen.
 

 

"Elinkaariajattelu tarkoittaa, että rakennuksen kaikki vaikutukset, aina materiaalien valmistuksesta purkuvaiheeseen ja kierrätykseen saakka, otetaan huomioon. Näin varmistetaan, että rakentamisen päätökset tehdään kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla", Kuittinen sanoo.

Level(s)-mittarit ovat syntyneet viranomaisten, tutkijoiden, konsulttien ja rakennusyritysten yhteistyön tuloksena.

Suomessa testaus painottuu hiilijalanjälkeen, ja testauksen tuloksia käytetään osana ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta. Testauksen tueksi tullaan järjestämään työpajoja vuoden 2018 aikana.

Testauksesta kiinnostuneita organisaatioita pyydetään ilmoittautumaan mukaan 15.1.2018 mennessä.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Matti Kuittinen, erityisasiantuntija, p. 050 594 7990, [email protected]

Simon Le Roux, projektiasiantuntija, p. 0295 250 086, [email protected]