PIMA-kiertue Keski-Suomessa

Keskiviikko 13.12.2023 klo 8.30 –  16.00

Aika: keskiviikko 13.12.2023 klo 8.30-16.00

Paikka: Jyväskylä, Original Sokos Hotel Alexandra

Ohjelma

Puheenjohtaja
Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus

8.30
Aamukahvi

9.00
Päivän avaus ja esittäytyminen

9.10
Valtakunnalliset kunnostamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen
-PIMA - strategia ja sen väliarvioinnin tulokset
Johtava asiantuntija Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus 

9.30
ELY-keskuksen puheenvuoro alueellisesta tilanteesta
Geologi Pekka Pulkkinen, Keski-Suomen ELY-keskus

9.50
Isännättömät kohteet - Maaperä kuntoon –ohjelman esittely
Projektipäällikkö Kari Pyötsiä ja PIMA-asiantuntija Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus

10.20
Isännällisten kohteiden kunnostamisen edistäminen ja POAKORI-hanke
Erityisasiantuntija Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus
 

10.50
TAUKO

11.00
Pimojen huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa
Arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

11.20
Vastuu ympäristön tilan selvittämisestä ja puhdistamisesta
-vastuulainsäädäntö, viranomaiset, vastuun kohdentuminen, hallintopakko, ohjeistukset
Erikoistutkija Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus

12.00
LOUNAS (omakustanteinen)

13.00
Rahoitusvaihtoehtojen esittelyä
Projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

13.15
Avustus pientalojen öljy- tai kaasulämmityksestä luopumiseksi
Projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

13.25
PIMA-riskinarviointi
Erikoistutkija Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus

14.05
Kestävän kunnostamisen edistäminen
Erityisasiantuntija Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus

14.25
Uudistuneen MATTI-järjestelmän esittelyä
Kehitysinsinööri Matti Silvola, Suomen ympäristökeskus

14.55
Kahvi ja hedelmiä

14.55
PIMA-klinikka: vapaamuotoista keskustelua eri alan asiantuntijoiden kanssa esim.
- riskinarviointi ja kestävä kunnostaminen 
- vastuukysymykset 
- MATTI-järjestelmä 
- ehdotuksia Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiksi
- tapaaminen PIMA-viranomaisen kanssa

16.00
Päivä päättyy

Lisätiedot:
Nina Lehtosalo YM
nina.lehtosalo(a)gov.fi