Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen valvonnan (ELY) ja luvittamisen (AVI) neuvottelupäivät 2023

Torstai 9.11.2023 klo 11.00 – perjantai 10.11.2023 klo 16.00

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen ympäristöluvanvaraisen toiminnan valvojien ja luvittajien neuvottelupäivät ajankohtaisista aiheista.

Aika: torstai 9.-10.11.2023 klo 11 alkaen

Paikka: Helsinki, Pasilan virastokeskus, pieni auditorio (Opastinsilta 12, 2. krs)

Ohjelma

Torstai 9.11.2023

11.00
Omakustanteinen lounas, ehdotuksena ravintola xx

12.00
Sessio 1
Neuvottelupäivien avaus
Aluehallinnon muutos, yhden luukun periaate, alueen erityispiirteet
Satu Pääkkönen, Uudenmaan ELY-keskus, Veli-Matti Uski, Etelä-Suomen AVI

Uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi
- yleiskatsaus
- valmistelun tilanne
- vaikutukset luvitukseen ja valvontaan
- direktiivi →kansallinen lainsäädäntö → lupien tarkistaminen / muuttaminen → valvonta
Ari Kangas, Ympäristöministeriö

YLVA-tietojen oikeellisuuden tarkistaminen
Myllyraporttien mahdollisuuksia
Raporttien automaattitarkastustoiminnon kehittäminen LUVAKE -hankkeessa
Paul Klein, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

14.00
Kahvi

14.30
Sessio 2
Tilannekatsaus, kierros alueittain.
- ajankohtaiset asiat ELY-keskukset ja AVIt
- ylivuodot luvitetun puhdistamon viemäristössä, ylivuodot toisten viemärissä
- pienet luvitetut puhdistamot, joissa kausivaihtelua kuormituksessa 

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, N.N., Etelä-Savon ELY-keskus
- katsaus kaupunkivesiteemassa tehtyihin hankkeisiin: 

16.30
Päivän päätös

18.00
Omakustanteinen iltatilaisuus, ravintola xx Tripla

Perjantai 10.11.2023

8.30
Sessio3
Uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi (jatkuu)
- uudet käsittelyvaatimukset
- uusia seurattavia parametreja, tarkkailutiheys, tarkkailuohjelmat…
- raportointi
- energiatehokkuus, kaupunkivesien hallinta ja muut selvitykset
- lupien tarkistaminen harkinta
- VPD tilatavoitteet ja puhdistamoluvat
Ari Kangas, Ympäristöministeriö

Kommenttipuheenvuoro, N.N. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

10.00
Kahvi

10.30
Sessio 4
Lannoitelainsäädännön muutokset ja valvonta
- puhdistamolietteet yleensä
- puhdistamolietepohjaiset valmisteet (komposti, mädäte)
- lannoitekäytön näkökulma
- keskustelu
Olli Venelampi, Ruokavirasto

Haitallisten aineiden tarkkailu, kierros alueittain
- Kokemuksia selvityksistä ja tarkkailuista
- tuleva, lähtevä, vesistö, liete
- määräykset, valvonta
- ELY-keskukset ja AVIt

12.00
Omakustanteinen lounas, ehdotuksena ravintola xx

13.00
Vierailu HSY:n Blominmäen puhdistamolle, Espoo

16.00
viimeistään takaisin Pasilassa
 

Lisätiedot:
Ari Kangas YM
[email protected]