Ympäristö­ministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

Tervetuloa seuraamaan Rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfoa, joka järjestetään webinaarina ma 27.11. klo 13-14:30. Aiheena infossa on rakennetun ympäristön sanastot.

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan, miten vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä edistetään tällä hallituskaudella. Parhaillaan tehdään yksityiskohtaisempaa suunnittelua hallitusohjelman ravinteiden kierrätykseen ja vesiensuojeluun liittyvien kirjausten toteuttamiseksi. Työtä ohjaavat toimiviksi havaitut perusperiaatteet, mutta jatkossa painopiste on entistä vahvemmin Saaristomeren valuma-alueella.

Vesien- ja merenhoidon ja ympäristövalvonnan viranomaistyöhön kehitetyn PISARA-vesitietojärjestelmän ja siihen valmistuneiden pohjavesitoimintojen esittely, sekä valmistautuminen toimintojen käyttöönottoon. Kohderyhmä aluehallinnon vesien- ja merenhoidon ja –valvonnan ammattilaiset.