Ikäasuminen

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma

YM047:00/2020 Kehittäminen

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan ikääntyneiden asumisen tarpeita ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM047:00/2020

Asianumerot VN/12539/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.3.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 9.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pienennetään asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Tavoite Ikäystävällisyyden edistäminen

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjelmassa avustetaan kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeita. Niillä tuetaan ikääntyneiden kansalaisten ja kuntien varautumista tuleviin asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan ikääntyneille sopivia asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi sekä lisätään asumisen yhteisöllisyyttä. Viime vuosikymmeninä asumisen kehittämisessä ja palvelujen tarjonnassa on korostettu paikallaan vanhenemista (ageing-in-place). Tällöin ikääntynyttä väestöä tuetaan asumaan asunnoissa tutussa asuinympäristössä, vaikka palvelutarpeita tulisikin lisää. Myös muutot ovat mahdollisia.

Hankkeiden tavoitteena on
1. lisätä ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista kuntien ja kansalaisten toimesta,
2. edistää olemassa olevan asuntokannan korjaamista (esim. hissit, esteettömyys, ARA-kannan korjaaminen ikääntyneille, yhteistyömuodot),
3. tukea ikääntyneille sopivia asuntojen ja asumisratkaisujen tuottamista (esim. yhteisöasuminen ja muu välimuotoinen asuminen, yhteisö- ja monen sukupolven korttelit),
4. parantaa asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä (esim. esteettömyys, turvallisuus, muistiystävällisyys) tai
5. vahvistaa asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä (esim. yhteinen toiminta, tapaamispaikat, osallisuus).

Tiivistelmä

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan ikääntyneiden asumisen tarpeita ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille.

Lähtökohdat

Vuonna 2030 yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin: yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana.

Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta. Se liittyy asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen sekä tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Ikääntyneet tarvitsevat sopivia asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita. Asuntokanta muuttuu hitaasti, siksi ennakoiviin toimiin on paneuduttava hyvissä ajoin. Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa sekä uusia rakennettaessa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta