Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

YM027:00/2021 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriön valmistelemassa asetuksessa säädetään rakennuksen elinkaaren vähähiilisyydestä, ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä sekä Suomen oloihin kehitetystä arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM027:00/2021

Asianumerot VN/14758/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 4.1.2021 –

Asettamispäivä 4.1.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Matti Kuittinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 268
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tässä asetusehdotuksessa esitettävät säännöksen koskien rakennuksen ilmastoselvitystä ja vähähiilisyyden arviointia ovat keskeinen osa tulevaisuuden rakennuksen vähähiilisyyden säädösohjausta. Niitä koskevalla sääntelyllä edistettäisiin siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen, sillä on vaikea vähentää sellaista, jota ei voi mitata tai esittää ilmastovaikutuksia, jollei siihen ole olemassa menettelyä.

Työn lopputuloksena syntyy ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriön valmistelemassa asetuksessa säädetään rakennuksen elinkaaren vähähiilisyydestä, ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä sekä Suomen oloihin kehitetystä arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

Lähtökohdat

Suomen lainsäädäntö ei sisällä tällä hetkellä rakennuksen ilmastoselvitystä tai rakennuksen vähähiilisyyden arviointia koskevaa sääntelyä. Hanketta viedään eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja