Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta

YM031:00/2022 Säädösvalmistelu

Tässä asetuksessa säädettäisiin rakentamislain 39 §:n mukaisen uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM031:00/2022

Asianumerot VN/23778/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.9.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Matti Kuittinen, Rakennusneuvos
puh. +358 295 250 268
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tässä asetuksessa säädettäisiin rakentamislain 39 §:n mukaisen uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä. Rakentamislakiesityksen 39.2 §:ssä on tarkoitus velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtimaan siitä, että rakentamisessa tai korjaamisessa käytetyt materiaalit ja tuotteet luetteloidaan haettaessa rakentamislupaa.

Rakennuksen materiaaliselosteen olisi sisällettävä tämän asetuksen mukaiset tiedot rakentamisessa tai korjaamisessa käytetyistä rakennusosista, materiaaleista ja materiaalien alkuperästä.

Työn lopputuloksena syntyy ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen materiaaliselosteesta.

Tiivistelmä

Tässä asetuksessa säädettäisiin rakentamislain 39 §:n mukaisen uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä.

Lähtökohdat

Suomen lainsäädäntö ei sisällä tällä hetkellä rakennuksen materiaaliselostetta koskevaa sääntelyä tai erillistä rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitetta luetella rakentamisessa ja korjaamisessa käytetty materiaalit ja tuotteet. Hanketta viedään eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja