Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta

YM031:00/2022 Säädösvalmistelu

Tässä asetuksessa säädettäisiin vuoden 2025 voimaan tulevan rakentamislain 39 §:n mukaisen uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM031:00/2022

Asianumerot VN/23778/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.9.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Tiainen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 394
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Rakennuksen materiaaliseloste on välttämätön vähähiilisyyden arviointi ja uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvo-ohjausta varten (ks. rakentamislain 38 §). Tässä asetuksessa on tavoitteena antaa tarkat säännökset, miten ja missä laajuudessa materiaaliselosteeseen luetteloitaisiin osat, joista rakennus ja rakennuspaikan rakenteet toteutetaan, vähintään rakennuksen kantavat ja täydentävät rakenteet, talotekniikan keskeiset osat sekä rakennuksen tontin rakenteet. Materiaaliseloste sisältäisi tiedot myös rakennuksen ja rakennuspaikan osista ja niiden materiaaleista.

Työn lopputuloksena syntyy ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta. Valmistelussa ollut ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta (YM031:00/2022) on tarkoitus yhdistää rakennuksen ilmastoselvitysasetukseen (YM027:00/2021).

Tiivistelmä

Tässä asetuksessa säädettäisiin vuoden 2025 voimaan tulevan rakentamislain 39 §:n mukaisen uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä.

Lähtökohdat

Suomen lainsäädäntö ei sisällä tällä hetkellä rakennuksen materiaaliselostetta koskevaa sääntelyä tai erillistä rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitetta luetella rakentamisessa ja korjaamisessa käytetty materiaalit ja tuotteet. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevan rakentamislain (751/2023) 39 §:n mukaan rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle laaditaan materiaaliseloste, joka sisältää koneluettavassa muodossa tiedot rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Tässä asetuksessa säädettäisiin tarkemmin rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä sekä selosteen säilyttämisestä. Hanketta viedään eteenpäin rakentamislain ja vähähiilisen rakentamisen tiekartan mukaisesti eteenpäin.

Materiaaliselosteen tietoja käytettäisiinkin eritoten rakennuksen ilmastoselvityksen laatimisessa. Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi perustuisi materiaaliselosteen tiedoille.

Huom.! Vastaanotetun lausuntopalautteen johdosta on päätetty yhdistää valmistelussa olevat ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta ja ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä yhdeksi asetukseksi. Ympäristöministeriön asetuksella rakennuksen ilmastoselvityksestä on hankeikkunassa oma sivu, josta löydät lisätietoa (YM027:00/2021).

Lisätietoja