Kokeilulaki

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella

YM020:00/2018 Säädösvalmistelu

Ennakoiden maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta kunnilta kerätään tällä lausuntokierroksella myös seuranta- ja arviointitietoja kokeilulain soveltamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM020:00/2018

Asianumerot VN/2803/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.6.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 6.6.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 36/2018
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 37/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  6.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi viidellä vuodella, vuoden 2023 loppuun asti. Lain 7 § kumotaan tarpeettomana.

VastuuministeriAsunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010, kokeilulaki) ja asetuksen (107/2014) voimassaolo päättyy 31.12.2018. Säännösten voimassaoloaikoja ehdotetaan jatkettavaksi vielä viidellä vuodella. Tällöin niiden tarpeellisuus ja sisältö voidaan selvittää perusteellisemmin käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja aikataulussa.

Lähtökohdat

Kokeilulailla ja sen nojalla annetulla asetuksella on säädetty poikkeuksia voimassa olevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin määräaikaisesti. Säännösten voimasssaoloaikaa on jatkettava, jotta ne pysyvät voimassa, kunnes niiden tarpeellisuus voidaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa.

Lakia sovelletaan sen soveltamisalasäännöksen mukaan vain Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa.

Lisätietoja