Hallituksen esitys rakentamislaiksi/kuulemistilaisuus

YM018:00/2022 Säädösvalmistelu

Rakentamislakiehdotuksella annettaisiin uusi rakentamislaki ja kumottaisiin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat pykälät ja muutettaisiin jäljelle jäävän kokonaisuuden nimi alueidenkäyttölaiksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM018:00/2022

Asianumerot VN/11068/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.4.2022 – 22.4.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus EV 333/2022

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kirsi Martinkauppi, Hallitusneuvos
puh. +358 295 250 177
[email protected]

Tiivistelmä

Rakentamislakiehdotuksella annettaisiin uusi rakentamislaki ja kumottaisiin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat pykälät ja muutettaisiin jäljelle jäävän kokonaisuuden nimi alueidenkäyttölaiksi.