Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli ilmastolain uudistamisesta ja vähäpäästöisiä autoja koskevista hankinnoista

Ympäristöministeriö
23.9.2020 17.43
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli keskiviikkona ilmastolain uudistamisesta ja julkisia ajoneuvohankintoja koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Hallitusohjelman mukaan ilmastolaki uudistetaan niin, että hiilineutraaliustavoite 2035 toteutuu. Ministerityöryhmä keskusteli erityisesti ilmastolain suunnittelujärjestelmän uudistamistarpeista. Nykyinen suunnittelujärjestelmä koostuu kolmesta suunnitelmasta: keskipitkän aikavälin suunnitelmasta päästökaupan ulkopuolisille aloille, pitkän aikavälin suunnitelmasta kaikkien päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevästä suunnitelmasta. Päästökauppasektori ei kuulu nykyisen ilmastolain mukaisen suunnittelujärjestelmän piiriin. Ministerit totesivat, että suunnittelujärjestelmä kaipaa selkeyttämistä. 

”Hiilineutraaliustavoitteella on laaja suomalaisten tuki. On tärkeää, että suunnittelemme ilmastotoimiamme niin, että kokonaisuus hahmottuu ihmisille ja hiilineutraaliustavoitteen toteutumista on helppo seurata.  Politiikan vaikuttavuutta tulee seurata kaikkien päästöjen näkökulmasta. Tässä selkeä, kaikki päästöt ja hiilinielujen kehityksen sisältävä suunnittelu on avainasemassa”, ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Hallituksen esityksen ilmastolain uudistamiseksi on määrä valmistua vuonna 2021.

Nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen julkisia hankintoja vauhditetaan

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä valmistelee EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta, kun tehdään julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja. 

Ministerityöryhmä korosti, että liikenteen päästöjen ripeä vähentäminen on hyvin keskeistä hiilineutraalin Suomen saavuttamisen näkökulmasta ja valtion tulee toimia suunnannäyttäjänä. Julkiset hankinnat ovat tehokas keino uudistaa ajoneuvojen teknologiaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden kysyntä lisääntyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan. Ministerit korostivat myös, että kuntien ja alueiden erilaiset olosuhteet on tärkeää huomioida direktiivin toimeenpanossa. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen. Hallituksen esitys lähetetään lausunnoille lähiviikkoina.

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.

Lisätietoja

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, [email protected]