Hyppää sisältöön
Media

Hilma-palvelu riittää osoittamaan palvelutarjonnan puutteen jätehuollossa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2020 10.36
Uutinen

Ympäristöministeriön mukaan hankintamenettelyn toteuttaminen Hilma-palvelussa riittää 1.1.2021 alkaen osoittamaan yksityisen jätehuoltopalvelun tarjonnan puutteen, jota kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun pyytäminen jätelain mukaan edellyttää. Tämä vastaa valmisteilla olevaa jätelakiesitystä, jonka mukaan hankintayksiköt voivat osoittaa yksityisen palvelutarjonnan puutteen Hilma-palvelussa julkaistavan ilmoituksen avulla. Nykyinen laki velvoittaa hankintayksiköitä käyttämään tarkoitukseen Materiaalitoria ensi vuoden alusta.

Jätesäädöspakettia koskeva hallituksen esitys on viivästynyt. Tämä johtaisi vuoden 2021 alusta tilanteeseen, jossa lainsäädännön noudattaminen velvoittaa useissa tapauksissa hankintayksikön julkaisemaan jätehuoltopalvelua hankkiessaan pyynnön Materiaalitorissa ja lisäksi tekemään hankintailmoituksen Hilma-palvelussa. Tämä aiheuttaisi hankintayksiköille tarpeetonta hallinnollista taakkaa sekä epäselvyyttä jätelain ja hankintalain mukaisten menettelyjen soveltamisessa. Ympäristöministeriö on antanut hankintayksiköille suosituksen menettelytavoiksi siihen saakka, kunnes jätelain muutos tulee voimaan.

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut jätelain 33 §:n muutos (428/2019) velvoittaa jätteen haltijan tekemään tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta lain 143 a §:ssä tarkoitettuun jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaan (Materiaalitori) ennen kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun pyytämistä. Materiaalitoria on käytettävä yksityisen palvelutarjonnan saatavuuden selvittämiseen, jos kunnalta pyydettävä jätehuoltopalvelu on arvoltaan vähintään 2 000 euroa vuodessa eikä kyseessä ole ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva palvelutarve.

Lisätietoja:

Materiaalitorin neuvonta: [email protected], p. (09) 6122 5080 (tiistaisin klo 9-11 ja torstaisin klo 13-15).

Ympäristöministeriö: erityisasiantuntija Jenni Lehtonen, p. 02952 50066, [email protected] ja hallitussihteeri Jussi Kauppila, p. 0295 250 085, [email protected]

*Toissijainen jätehuoltopalvelu tarkoittaa sitä, että kunta on velvollinen järjestämään toissijaisesti muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.