Hyppää sisältöön
Media

ELY-keskuksille lupa lunastaa 88,94 hehtaarin suuruiset alueet kahdelta Natura-alueelta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2022 12.45
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan lunastaa yhteensä noin 38,3 hehtaarin suuruiset alueet Paljakanneva-Åkantmossenin Natura 2000 -alueelta. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristöministeriö on myöntänyt luvan lunastaa yhteensä noin 50,64 hehtaarin suuruiset alueet Iso-Hölön Natura 2000 -alueelta.

Paljajanneva-Åkantmossenin Natura 2000 -alueelta lunastettavat alueet edustavat ensisijaisesti suojeltavia Natura-luontotyyppejä aapasuot, keidassuot, puustoiset suot ja boreaaliset luonnonmetsät. Lunastettavilla alueilla esiintyy muun muassa lyhytkortisia rahkaisia nevoja, rämettä, kuivahkoa kangasta, suursaranevaa ja tupasvillarämettä. Lisäksi osa lunastettavista alueista sijaitsee soidensuojeluohjelma-alueella Paljakanneva-Åkantmossen.

Iso-Hölön 2000 -alueelta lunastettavat alueet edustavat ensisijaisesti suojeltavia Natura-luontotyyppejä keidassuot ja puustoiset suot sekä Natura-luontotyyppiä kasvipeitteiset silikaattikalliot. Lunastettaviksi esitetyillä alueilla esiintyy muun muassa sararämettä, sara- ja rimpinevaa sekä rahka- ja isovarpurämettä.

Lunastuksen kohteena olevien alueiden suojelu on pyritty toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin ja ennen lunastukseen ryhtymistä on pyritty neuvottelemaan maanomistajien kanssa luonnonsuojelulain edellytysten mukaisesti. Alueiden rauhoittaminen yksityisinä suojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin kaupoin ei ole onnistunut. Siksi suojelu toteutetaan lunastamalla ne valtion omistukseen luonnonsuojelualueen perustamista varten.

Lisätietoja:

Janne Hesso
asiantuntija
p. 0295 250 008
[email protected]