Hyppää sisältöön
Media

ELY-keskuksille lupa lunastaa 14,7 hehtaarin suuruiset alueet kahdelta Natura-alueelta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2022 12.28
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan lunastaa yhteensä noin 6,8 hehtaarin suuruisen alueen Iso Kaivonevan Natura 2000 -alueelta. Pohjois-Savon ELY-keskukselle ympäristöministeriö on myöntänyt luvan lunastaa yhteensä noin 7,9 hehtaarin suuruisen alueen Pisa-Kypäräisen Natura 2000 -alueelta.

Iso Kaivonevan Natura 2000 -alueelta lunastettava alue edustaa Natura-luontotyyppiä humuspitoiset järvet ja lammet. Lunastettavaan alue on vähäravinteinen järvi, joka rajautuu länsi- ja eteläpuolelta keidasrämeeseen sekä itä- ja pohjoispuolelta varsinaiseen rämeeseen.

Pisa-Kypäräisten Natura 2000 -alueelta lunastettavaa alue edustaa ensisijaisesti suojeltavaa Natura-luontotyyppiä boreaaliset luonnonmetsät sekä luontotyyppiä boreaaliset lehdot. Lunastusta on ollut perusteltua hakea luonnonsuojelullisista syistä Natura 2000 -verkostoa ja suojeluohjelmaa laajemmalta alueelta, sillä ekologisesti vastaava Kypäräisen mäen eteläosan metsäinen kokonaisuus jatkuu myös Natura 2000 -alueen rajauksen ulkopuolelle.

Lunastuksen kohteena olevien alueiden suojelu on pyritty toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin. Ennen lunastukseen ryhtymistä on myös pyritty neuvottelemaan maanomistajien kanssa luonnonsuojelulain edellytysten mukaisesti. Alueiden rauhoittaminen yksityisinä suojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin kaupoin ei ole onnistunut suojelusta maksettavien korvausten määrään liittyvistä näkemyseroista johtuen. Lisäksi Pisa-Kypäräisten Natura-alueelta lunastettavan alueen omistajien kanssa ei ole pystytty neuvottelemaan ilman huomattavia vaikeuksia, sillä alueen omistaa järjestäytymätön osakaskunta, jota ei löydy kaupparekisteristä. Siksi alueiden suojelu toteutetaan lunastamalla ne valtion omistukseen luonnonsuojelualueen perustamista varten.

Lisätietoja:

Janne Hesso
Asiantuntija 
p. 0295 250 008
[email protected]