Hyppää sisältöön
Media

Asetusluonnos luontopaneelista lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2023 10.57
Uutinen

Uusi luonnonsuojelulaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2023. Laissa säädetään ensimmäistä kertaa Suomen luontopaneelista, joka on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin. Säännöksen mukaan valtioneuvosto asettaa luontopaneelin neljän vuoden määräajaksi kerrallaan. Suomen luontopaneelissa tulee olla edustus eri tieteenaloilta. Luontopaneelia koskevat asetukset ovat lausunnolla 1.3.-12.4.2023

Suomen luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon varsinaisesta tuottamisesta vastaavat pääasiassa edelleen eri hallinnonalojen tutkimuslaitokset sekä yliopistot ja korkeakoulut. Luontopaneelin tehtävät liittyvät tämän tiedon käsittelemiseen ja koostamiseen. Luontopaneeli voi halutessaan tuottaa myös itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa tiedon koostamisen ja erottelun lisäksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin Suomen luontopaneelin kokoonpanosta sekä jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista. Sääntelyn tarkentaminen parantaisi ennakoitavuutta kokoonpanon valmisteluun osallistuvien ministeriöiden ja jäsenehdotuksia antavien tahojen näkökulmasta ja lisäisi läpinäkyvyyttä.

Lisäksi toisessa asetuksessa säädettäisiin valtiontuen myöntämisestä Suomen luontopaneelin toimintaan. Asetuksessa ympäristöministeriö myöntäisi valtiontukea Suomen luontopaneelin jäsenten taustaorganisaatioille luontopaneelin tehtävien täyttämiseen. Tavoitteena on selkeyttää avustusmenettelyä ja vähentää valtionapuviranomaisen hallinnollista taakkaa. Tarkentamalla valtionavustuksen myöntämisen edellytyksiä asetus vahvistaa lisäksi hallinnon avoimuutta.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola
ympäristöministeriö
p. 050 4077323
[email protected]

Erityisasiantuntija Suvi Borgström
ympäristöministeriö
p. 0295 250 342
[email protected]